ПЕНЗИОНЕР који једном одлучи да оде у превремену пензију мораће да прима умањени износ док је жив. Према садашњим прописима, чак и ако по пензионисању настави да ради у сопственој фирми и редовно уплаћује доприносе нема право да када напуни 65 пређе на пуну пензију.

У ПИО фонду тврде да је умањење трајно и да у случају остваривања права на превремену старосну пензију, чек се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију.

Једини начин да се избегне ова казна је да се не подноси захтев за пензију у случају да запослени пре 65. године остане без посла. Или да се пријави на биро рада или да настави да ради до пуне старосне пензије, када ће предати захтев за пензију и неће плаћати пенале.

Уколико би се укинули казнени поени за превремено пензионисање трошак из државног буџета био би већи за 545 милиона динара, уместо садашњих 350 милиона динара, колико коштају превремено пензионисани грађани.

- Према члану 121 Закона о ПИО, уколико се пензионер поново запосли, односно обавља самосталну делатност по основу које је обавезно осигуран на територији Републике, има право по престанку тог запослења на поновно одређивање пензије ако је био у осигурању најмање годину дана - кажу у Фонду. - Поновно одређивање ради се на захтев корисника, који се подноси на одговарајућем обрасцу.

Формулар се може добити на шалтеру филијале Фонда или одштампати са сајта www.pio.rs., а Фонд је дужан да кориснику утврди повољнији износ пензије.

- Од 1. јануара 2015. године, када је изменама и допунама Закона о ПИО предвиђена могућност остваривања права на превремену старосну пензију, до данас, укупно је око 47.000 корисника остварило ово право.

Фото Танјуг/Д.Голл

Како налажу прописи, ипак, постоји могућност да се оде у пуну пензију иако осигураник није напунио 65 година.

- То право имају они са 45 година стажа осигурања за који су плаћени доприноси, без обзира на године живота, што значи да ако неко има 45 година стажа осигурања неће му се умањивати пензија, без обзира на то колико година живота има у том моменту - истичу у ПИО. - Закон о ПИО прописује да се осигуранику снижава старосна граница ако је најмање две трећине од укупно навршеног стажа осигурања навршио на радним местима на којима се стаж рачуна као бенефицирани.

Старосна граница се у оваквим случајевима може снижавати највише до 55, односно до 50 година живота, у зависности од степена увећања стажа. Ово право није у вези са правом на превремену старосну пензију, односно, уколико неко испуни наведене услове који се односе на бенефицирани стаж, биће му снижена старосна граница за остваривање права на пензију, без умањења, која се односе само на категорију превремене старосне пензије.


ПРАВИЧНО РЕШЕЊЕ

И У Фискалном савету сматрају да су за нормално функционисање пензионог система пенали неопходни, јер превремено напуштање радног места подразумева пре свега дужи период примања пензија, па су пенали, по њима, једино правично решење. Синдикати су већ неколико пута покретали иницијативу за њихово укидање, али она још није наишла на одобравање надлежних.