МНОГЕ породиље последњих месеци нису успеле да продуже дозвољене позајмице, нити подигну кредит. Пред њих се, као непремостива препрека, испречио доказ послодавца о исплаћеним зарадама. По Закону о финансијској подршци породици са децом накнаду на породиљском исплаћује држава, па фирме не могу ни да издају потврде. Нису, међутим, све банке подједнако строге у својим процедурама, али има и оних које се стриктно држе процедуре.

Иако уредно прима накнаду на породиљском одсуству, Београђанка Лидија Н. није успела да продужи дозвољени минус.

- У Војвођанској банци су ми тражили да ми послодавац попуни захтев за административну забрану, јер им је то нова процедура - објашњава Лидија. - Када сам отишла у фирму, уверили су ме да то не могу, јер ми они и не исплаћују зараду. Издали су ми уобичајену потврду о запослењу. У банци су, међутим, инсистирали да послодавац попуни њихову потврду о запослењу. У компанији то нису могли, јер је она подразумевала и податке о заради. На крају сам једноставно одустала.

И заиста, поједине банке прилично обазриво приступају кредитирању породиља. Примера ради, у ОТП банци постоји "нека" могућност, али се сваки случај посматра појединачно. И не значи да ће се свакој мами изаћи у сусрет.

У Комерцијалној банци нуде могућност одобравања кредитних производа и дозвољеног прекорачења клијентима који су у тренутку подношења захтева на породиљском одсуству, одсуству ради неге детета или одсуству ради посебне неге детета. За то, међутим, важе посебни услови:

- Приликом аплицирања за кредитни производ или дозвољено прекорачење, клијент је у обавези да достави банци уобичајену документацију која обухвата: оверени захтев за одобрење пласмана, односно потврду послодавца са овереном просечном тромесечном зарадом, коју је клијент остварио до отварања породиљског боловања уз напомену на које месеце се просек односи.

Такође је, тврде, неопходно доставити и решење о висини примања током породиљског боловања издатог од стране Министарства за рад - Секретаријат за социјалну заштиту, као и потврду Секретаријата за социјалну заштиту о висини исплаћених примања.

Фото Д. Миловановић


- За одобрење кредитних производа, клијент је у обавези да достави и решење о административној забрани које оверава послодавац - кажу у овој банци.

Већина фирми на овакво решење не жели да лупи печат, јер породиљама новац не исплаћују они, већ држава.

У Рајфајзен банци нам објашњавају да се код њих породиље не сусрећу са оваквим проблемима.

- Одобравамо кредите породиљама - кажу у овој институцији. - Уколико је клијент наше банке и прима зараду код нас, за кредит јој је потребна само лична карта, а услови су исти као и за све клијенте. Уколико породиља није наш клијент, потребно је да достави потврду из фирме како би се видео статус запослења - да ли ради на одређено или неодређено, као и решење да јој се признаје право на накнаду зараде за време породиљског одсуства.


ПРОБЛЕМ ШИФРА ЗА ПРИМАЊА

ДОБРА ствар је што се накнада на породиљском одсуству исплаћује директно женама, па су спречена кашњења, сагласни су у удружењима родитеља. Међутим, да би се проблем решио мора да постоји сарадња послодавца, Министарства за рад које исплаћује плату и банке. И док маме не могу да остваре своја права, у банкама се правдају да немају шифру за таква примања и по процедурама траже потврду фирме коју она не може да изда.


МИНИСТАРСТВО ОБЈАШЊАВА ПРОЦЕДУРУ

ПОСЛЕ неколико дана чекања, редакцији "Новости" стигло је објашњење Министарства за рад. Из овог министарства наводе да немају обавезу достављања обрачунских листића женама на породиљском одсуству.

- Изузетно од наведеног, надлежни имају обавезу да, на захтев корисника, доставе листић и друге потврде о исплаћеним зарадама, као и обавезу достављања листића о годишњим оствареним приходима. На захтев се издају и потврде о исплаћеним накнадама зараде у сврху остваривања "трудничког боловања", ваучера за одмор, дозвољеног минуса и кредита.

Објашњавају да се ова потврда издаје у Служби дечје заштите у месту пребивалишта породиље.