Скупштина Србије усвојила је данас Закон о потврђивању оквирног споразума о зајму ЛД 2009 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам за изградњу нове универзитетске дечје клинике, Тиршова 2 у Београду, који подразумева инвестицију од око 75 милиона евра.

Укупна вредност пројектне инвестиције процењује се на 75 милиона евра, а финансијско учешће банке је у износу од 54 милиона евра.

Постојећа зграда Универзитетске дечје клинике Тиршова је објекат од пре Другог светског рата за услуге педијатријске неге, који је реновиран 1960-тих и 1990-тих година.

Један од основних проблема за функционисање садашње болнице је недостатак просторних капацитета, застарели и неефикасни системи за грејање, вентилацију и климатизацију, слаба заштита од пожара, застарело и неефикасно грејање, превише болесника и породица у неодговарајућим ходницима и премалим собама…

У периоду од 2015. до 2018. године, постојећа дечја клиника у Тиршовој имала је преко 170.000 амбулантних консултација и близу 75 000 дана хоспитализације у болничким јединицама.