СВАКО привремено решење о пензионисању од сада је временски ограничено на три године. То значи да уколико се у том временском периоду недостајући подаци из стажа не прикупе, аконтативни износ пензије из привременог решења постаће коначан, а фонд ПИО ће донети одговарајуће решење по службеној дужности.

Измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању које су однедавно у примени донеле су ове промене.

- Исплата пензије се не доводи у питање и она ће стизати по привременом решењу све док се не стекну услови да се новим решењем одлучи о коначном износу. То што је решење привремено, не значи да је право на пензију на било који начин ограничено - кажу у фонду ПИО. - Изменама закона измењен је и начин одређивања личног коефицијента за годину у којој осигураник остварује право на пензију.

Раније се за обрачун чекала наредна година, а коефицијент би се одређивао тек по објављивању статистичких података о просечној заради у Републици. Ови подаци објављују се обично у марту, што је стварало додатни проблем. Сада се остварена зарада доводи у однос са републичким просеком закључно са месецом који два месеца претходи оном у ком се утврђује право на пензију.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
РФЗО клиникама понудио дупло више уговора него лане: Приватници оперишу чак 10.000 катаракти, циљ је да се чекање преполови

- На пример, зарада осигураника који у пензију иде у јуну довешће се у однос са просеком закључно са априлом - истичу у Фонду. - Изузетак су осигураници који у пензију иду у јануару и фебруару, којима се обрачунски просек утврђује на основу републичке просечне зараде за јануар.

На овај начин превазиђен је један од најчешћих разлога због којих је о праву на пензију одлучивано привременим решењима и осигураници који немају друге недостатке у ранијим годинама сада могу већ при остваривању права да знају колики им је коначан месечни износ пензије.

Непоштовање закона од стране послодаваца довело је, нажалост, до тога да многим радницима стаж није повезан, јер доприноси нису редовно уплаћивани, иако нису имали прекиде у запослењу. Због таквог немара испаштали су пензионери, а често се бележе и недостаци код осигураника који су радили у предузећима из бивших држава СФРЈ.


РАЗЛИКА МОРА ДА СЕ НАМИРИ

У СЛУЧАЈУ да су поједини или сви недостајући подаци у међувремену утврђени, доноси се решење о коначном износу пензије. Oн може да буде већи од исплаћене аконтације и кориснику ће се исплатити разлика у целости одједном, али може да буде и мањи и тада се доноси решење о повраћају примања. Тада се пензионер са Фондом договара о начину повратка новца. Ако не дође до споразума две стране, по закону му се скида трећина износа пензије док се не намири разлика.