ОД СТАЛНОГ ДОПИСНИКА

ПАРИЗ

СРБИЈА је остварила напредак у јачању оквира за борбу против прања новца и финансирања тероризма, закључио је надлежни Комитет експерата Савета Европе (MONEYVAL) и у свом извештају унапредио оцену наше земље у три препоруке.

Србија је сада у потпуности "у складу" са пет од укупно 40 препорука ФАТФ (Радне групе за финансијску акцију) и "у великој мери у складу" са 31 од њих. Остаје "делимично у складу" са четири препоруке. Још од прошлог извештаја објављеног пре годину дана, више нема подручја у којима би Србија била оцењена као "неусклађена".

Најновија процена је, како се истиче, резултат напретка Србије у јачању оквира за борбу против прања новца и финансирања тероризма од 2016. године до данас.

Србија је претходно известила надлежно тело Савета Европе о напретку који је постигла. Истакнуто је да најновији извештај анализира напоре Србије да реши неколико недостатака у техничкој усклађености утврђених у извештају за 2016. годину.

Србија је претходно била оцењена као "делимично у складу" са препоруком 6 (циљане финансијске санкције повезане са тероризмом и финансирањем тероризма) због недостатака у законодавном оквиру. На основу пружених информација и појашњења, закључено је да је Србија предузела неопходне кораке да поправи готово све утврђене недостатке, а земља је сада оцењена као "у великој мери у складу".

Србија је такође првобитно била оцењена као "делимично у сагласности" према препоруци 8 (непрофитне организације).У данашњем извештају ресорно тело Савета Европе је истакло да је Србија отклонила већину недостатака у оквиру ове препоруке, а да су преостали само мањи недостаци и да је због тога оцењена као "у великој мери у складу".

На препоруку 18 (унутрашње контроле и пословне јединице и "друштва кћерке" са седиштем у страној држави), Србија је у почетку оцењена као "делимично у сагласности", јер није постојала одредба која би се примењивала на нивоу групе. Сада је закључено да је Србија постигла значајан напредак у решавању свих преосталих недостатака и на основу тога земља је оцењена као "усаглашена".

Тело Савета Европе је одлучило да ће Србија остати у побољшаном процесу праћења. Овај Комитет експерата Савета Европе и ФАТФ заједно представљају глобалну мрежу за борбу против прања новца и финансирања тероризма.