ОД 1. марта, сви они који су део радног века провели у Грчкој или су њихови држављани са стажом у Србији, моћи ће стаж да упишу у своју радну књижицу. На тај начин ће им се тај део стажа рачунати при остварењу права на пензију. Према споразуму регулисаће се права према правним прописима једне државе уговорнице и исплаћивати кориснику са пребивалиштем на територији друге државе потписнице уговора.

Споразум Србије и Грчке о социјалном осигурању потписан је 13. јула у Солуну, али је како би ступио на снагу било неопходно да га потврде парламенти обе државе. За решавање по захтевима из ове области надлежан је наш Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, док је у Грчкој тај посао поверен Заједничком заводу социјалног осигурања.

Пензија и друга новчана давања не могу се умањити, ставити у стање мировања или одузети због тога што корисник има пребивалиште у другој држави уговорници. Држављанима друге државе уговорнице са пребивалиштем у трећој, давање се исплаћује под истим условима као и својим држављанима.

Прочитајте још - Повишице пензија и „преко реда“: Предложено усавршавање „швајцарског“ модела исплате

Како стоји у споразуму, на запослeне у дипломатским и конзуларним прeдставништвима, чланове њихових породица и запослeне који раде код њих као кућна послуга, који су послати на тeриторију другe државe уговорницe, примeњују сe правни прописи државe из којe долазе. У овом случају, ако је укупан период пребивалишта у Грчкој мањи од 12 месеци, на основу овог споразума не одобрава се национална пензија.

У случају престанка важења овог споразума задржавају се сва стечена права, а одредбе се и даље примењују на захтеве за остваривање права поднете до дана престанка важења овог споразума. Овај споразум може се мењати и допуњавати на начин и у поступку предвиђеном за његово доношење.