БРОЈ грађана који се обраћају Уставном суду (УСС), незадовољни радом правосуђа или државних и других органа, из године у годину неумољиво расте. До половине децембра поднето је око 14.000 уставних жалби, а прошле више од 15.000. Пошто у једном предмету често има по десет и више подносилаца, стваран број оних који су се лане обратили УСС је око 20.000 физичких и правних лица!

Када се све сабере, од 2007. године, када је заживео овај институт, поднето је готово 110.000 уставних жалби! Оне се не подносе против неког конкретног органа, већ против појединачних аката или радњи државних органа, и оних којима су поверена јавна овлашћења, кажу у УСС.

Највећи број ових жалби изјављује се због повреде права на правично суђење, као и на суђење у разумном року. Одмах иза тога је повреда права на имовину до које је дошло јер запослени, односно бивши запослени у предузећима са друштвеним и државним капиталом нису могли да намире своја потраживања из радног односа, и то због непримерено дугих извршних или стечајних поступака над послодавцем дужником.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Сусрет са историјом: Како је краљ Петар II издао Чича Дражу

Током 2019. године поднето је више од 10.000 уставних жалби због повреде права на суђење у разумном року и око 1.000 због повреде права на имовину.

Дванаестогодишње искуство, кажу у Уставном суду, показује да су све њихове одлуке извршене. Разлог за то су правила поступка, којима је смањена могућности да се избегне извршавање.

Два су начина на која УСС може да заштити оне који му се обрате јер сматрају да им је повређено неко уставно право:

- Први је поништавање оспорене (по правилу) судске одлуке и обавезивање суда да поново одлучи о изјављеној жалби или ревизији. Други је досуђивање накнаде неимовинске или имовинске штете у износу који је утврдио Уставни суд. Држава се обавезује да из буџета исплати накнаду подносиоцу уставне жалбе у року од четири месеца од када се одлука достави Министарству правде.

Када је реч о извршавању одлука којима је наложено поновно одлучивање у одређеном предмету, постоји могућност да грађанин сматра да му је и новом одлуком повређено уставно право. Тада може изнова да поднесе уставну жалбу против те нове одлуке.

ПОВРЕЂЕНО УСТАВНО ПРАВО 1.000 ГРАЂАНА

НАЈВЕЋИ број жалби бива одбачен јер не постоје Уставом утврђене претпоставке за вођење поступка, кажу у УСС. Током ове године донето је око 800 усвајајућих одлука, којима је у односу на више од 1.000 грађана утврђена повреда неког Уставом зајемченог права.