ЦЕНТРАЛНИ регистар депо и клиринг хартија од вредности у четвртак је одобрио поступак уписа акција НИД Компанија "Новости" а.д. на Друштво "Медиа 026" из Смедерева. Ове акције "Новости", које су биле у власништву ГП Компанија "Штампарија Борба" а. д, пренете су на новог власника заменом испуњења потраживања у стечајном поступку.

По основу ове финансијске трансакције, спроведне у поступку УППР-а, привредно друштво "Медиа 026" постало је власник 98,06% акција, док је предузеће "Беодрагос" д.о.о. из Београда остало власник 1,94 % акција.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - "Новости" једине у Вашингтону

Компанија "Новости" је од 25. 2. 2019. ушла у поступак унапред припремељног плана реорганизације са дугом од 1.794.739.665,73 динара.

Штампарија "Борба" је као највећи поверилац Компаније "Новости" извршила конверзију дуга, па је спровођењем овог поступка "Штампарија" а. д. претворила своје потраживање у капитал и тиме постала већински власник "Новости".

Друштво "Медиа 026" д.о.о. послује у оквиру привредног друштва "Рајић инвест", чији је власник Бобан Рајић. Друштво је део групације "Цока", привредног друштва које је основано 1985. године. Пословним системом који данас има 1.000 радника и приход од више десетина милиона евра, од 2002. године управљају Бојан и Бобан Рајић. Групација "Цока" има широк портфолио и послује у секторима трговине, угоститељства, некретнина, производње картонске амбалаже, ремонта и производње шинских возила, а у власништву групације је и чувена београдска кафана "Руски цар".

Фото Н.Фифић

Компанија "Новости" предано ради на измирењу обавеза из УППР-а и у кратком периоду успела је да подмири 60,48% дуга према повериоцима. Компанија "Новости" ће и у наредном периоду редовно извршавати своје обавезе према повериоцима на основу правоснажне судске исправе.