Међународни дан борбе против некажњивости злочина над новинарима, који се обележава данас, целокупно друштво треба да подсети да мора озбиљније да се приступи овом проблему, истакло је Министарство културе и информисања.

Министарство у саопштењу наводи да увек и без задршке осудује сваки напад, притисак, насиље и сваки други начин угрожавања безбедности представника медија, док обављају своје професионалне дужности.

Неопходан је рад на решавању конкретних случајеве, уз стварање могућности да се утврди истина и казне одговорни, што је и најефикаснији облик превенције ка стварању услова за неометан рад свих медијских радника, наведено је у саопштењу.

Министарство истиче да се снажно залаже за унапређење слободе протока информација и сматра да су за то неопходни одговорност, објективност и професионалност свих уцесника у процесу јавног информисања, како новинара и медија, носиоца јавних функција, али и свих грађана Србије.