БРОЈ спорова које грађани решавају споразумно требало би значајно да порасте следеће године. План Србије је да се временом сваки десети поступак реши медијацијом, а да ове бројке нису мале показује податак да се годишње покрене више од 230.000 спорова.

Ветар у леђа "споразумном решавању неспоразума" даће Конвенција УН коју је Србија потписала у Сингапуру пре недељу дана, као и измене Закона о посредовању у решавању спорова, чија израда је у току.

- Изменама се предвиђа систем подстицаја за примену медијације, који ће заокружити реформу са почетка ове године. Подсећамо да су странке од јануара ослобођене плаћања судских такса уколико споразумно реше спор до закључења првог рочишта за главну расправу - објашњава Ивана Нинчић из Министарства правде.

Такође, биће унапређени услови за стицање својства медијатора, пооштрени критеријуми за обуку, као и систем провере знања и вештина.

У нашој земљи постоје 1.024 медијатора. Њима су "покривена" подручја свих апелационих судова, али не и сваки град. Медијацијом могу да се баве и судије, у оквиру суда и ван радног времена, а осим њих, посредници су најчешће адвокати, дипломирани правници, психолози и економисти.

Прочитајте још - Од данас без судских такси - ако се медијацијом реши спор

- Значајнијих резултата имају поједине судије у Привредном и Другом основном суду у Београду, а на промоцији медијације много су радили Основни и Виши суд у Нишу - каже Нинчић.

У првој половини 2019. вођено је скоро 400 медијација, од чега је око 300 споразумно решено. У протекле две године обављано је по 600 посредовања годишње, што је дупло више него у годинама пре тога. Ипак, бројке и даље нису оптималне. На пример, у Америци је проценат медијација у односу на парнице 98 према два одсто.

Фото Танјуг

- Употребом медијације грађани и привреда имају бржи приступ правди и смањују се трошкови. Досадашња пракса показала је да је, за разлику од парница, које трају од једне године до неколико година, 65 одсто медијација решено у року од месец дана, и још трећина у року до три месеца. То најбоље говори о успешности ове методе - каже Нинчић, и додаје да грађани и привредна друштва тиме штеде новац јер не плаћају таксе на тужбе, жалбе, пресуде.

Конвенција УН, коју је Србија потписала у Сингапуру, односи се на међународне привредне спорове. Наша земља нашла се у групи првих 46 потписница, међу којима су и велике економије, попут америчке, кинеске, индијске, турске...

Прочитајте још - Договор пре суднице

Досад постигнути споразуми нису имали снагу извршне исправе на међународном нивоу, па су привредна друштва из Србије која постигну споразум са друштвима, на пример из Америке, морала прво да пролазе кроз парницу у САД. Конвенција ће заживети уколико је бар три земље ратификују у року од шест месеци. Након њеног ступања на снагу, наше фирме моћи ће директно да изврше постигнуте споразуме са фирмама у свим државама које су ратификовале конвенцију, без додатних парница.

О ЦЕНИ СЕ ДОГОВАРА

ЈЕДИНИ трошак у поступку медијације јесте исплата медијатора и евентуално адвоката. Накнаде медијатора вишеструко су ниже од трошкова поступка пред судом. Договарају се непосредно са њим, а у складу са препорученом тарифом Министарства правде.