СЛУЧАЈ принудног исељења факултетског професора Слободана Миливојевића из његовог стана на Дорћолу, у Улици Милорада Гавриловића 7, ради усељења закупца из Шида кога никад није видео, нити му је издао стан, већ данима окупира пажњу јавности.

Професор је исељен не на основу пресуде, већ по решењу о извршењу које је донео Први основни суд у Београду, а на конто извршне исправе, односно уговора о закупу који је оверио нотар. Он је продао стан пре годину дана извесној госпођи из Зубиног Потока, али га она, како тврди, никад није платила, па је др Миливојевић покренуо поступак за раскид уговора. У међувремену, госпођа је склопила уговор о закупу с наводним закупцем из Шида, коме на годину дана издаје стан од 94 квадрата, на Дорћолу, на 10 минута хода од Кнез Михаилове улице, за невероватних 100 евра.

Недељу дана касније, 22. априла ове године, "закупац" оверава код нотара изјаву да закуподавац није поступио по уговору и није га увео у посед предметне непокретности. Ова изјава постаје "амин" и за нотара и за суд, и на основу ње се доноси решење о извршењу.

- Реч је о специфичном случају, јер се извршење имало извршити на основу извршне исправе коју је издао нотар, а не на основу пресуде - каже извршитељ Немања Протић, који је био задужен за принудно исељење. - Јавни бележник је солемнизовао уговор о закупу 15. априла, на основу чега извршни поверилац (закупац из Шида) подноси захтев суду. Решење о извршењу гласи да закупљен стан мора бити испражењен од свих лица. Обично се у решењима наводи и од ствари, међутим овога пута то није случај.

Прочитајте још - КАКО ЈЕ ОВО МОГУЋЕ? Власника избацује из стана лажни закупац, нотари превидели “ситан” детаљ

Како каже Протић, он је морао да поступи по судском решењу и испразни стан.

- Приговор трећег лица, односно Миливојевићевог заступника, нисам могао да прихватим јер ми није достављена сва потребна документација коју налаже закон. Зато сам их упутио на парнични поступак. Недостајало је и пуномоћје адвокату. Није истина да је нестало из предмета - каже Протић.

Како објашњава, није могао ни да одложи исељење јер му је захтев за одлагање послат само дан пре извршења, а закон налаже да поверилац има право да се у року од три дана о њему изјасни. Поверилац је током извршења рекао да од исељења не одустаје.

Редакција "Новости" обратила се и поступајућем нотару с питањем како је могуће да овери уговор о закупу ако закуподавац није формални власник стана. Одговорено нам је из Јавнобележничке коморе:

- Професор Миливојевић се приликом продаје стана легитимисао као ванкњижни власник. Он је код јавног бележника у уговору о промету непокретности својим потписом потврдио да је примио новац и да је купац постао нови ванкњижни власник, коме припадају сва права располагања непокретношћу. На основу таквог уговора, други јавни бележник је могао да изврши солемнизацију уговора о закупу. На основу овереног уговора о купопродаји купац некретнине легитимисао се као нови ванкњижни власник, с обзиром на то да некретнина, која је у легализацији, није била укњижена - стоји у одговору.

Адвокат Тихомир Хрњак

Проф. Миливојевић на ово одговара да стан није исплаћен и да су зато поднете тужбе и кривичне пријаве.

Прочитајте још - ПРОФЕСОР ИСЕЉЕН ИЗ СТАНА НА ДОРЋОЛУ: На превару ме избацили из мог дома!

- Коришћена је уобичајена форма уговора, која је имала клаузулу интабуланди да купац не може да се укњижи док не исплати стан. А доказа да је стан исплаћен нема, јер није плаћен - каже професор.

Стан у центру Београда "издат" за само 100 евра

Његов адвокат Тихомир Хрњак додаје да купац није платио порез на пренос апсолутних права, па је зато уговор нелегалан.

И ДРАГОЦЕНОСТИ ОСТАЛЕ У СТАНУ

ПОШТО решење о извршењу није налагало испражњење стана од ствари, све професорове драгоцености остале су у њему. - Остали су чак и важећи дечји пасоши. Полиција није хтела да их узме, па смо све сликали, пописали, маркирали и оставили извршном повериоцу - каже Протић. На питање шта ће бити ако ствари нестану, додаје да ће за то бити одговоран извршни поверилац, пошто су му ствари додељене на чување.