Недавно су објављене две нове коауторске књиге Др Милорада Стаменовића, чије је експертиза везана за област медицинских истраживања и здравствене економике.

Књига Светска трговинска организација –животна средина и систем здравствене заштите, у издању Института за међународну политику и привреду, је научна монографија која представља својеврсни оквир за рад Светске трговинске организације али приказује и историјску перспективу. Од значаја је управо веза коју је приказао Др Стаменовић о утицају СТО на развој здравствених система која до сада у домаћој литератури није приказивана на такав начин. Утицај СТО на клиничка испитивања и заштиту патената је од изузетног глобалног значаја те се мора укључити и у систем доношења одлука. Заштита конкуренције и забрана монопола су основни постулати рада ове глобалне организације те они такође имају своје импликације и на здравствени систем.

Осим тога, актуелност књиге је високо изражена јер су обрађени и најновији поступци америчког председника у вези са потенцијалним излажењем САД из ове глобалне организације.

Јасно је да би то довело опстанак целокупне организације у питање. Србија је на свом путу ка СТО око 13 година док је просек око 7 година. Проблеми који се наводе су углавном законодавне природе, али и употреба ГМО. До сада је више од 160 држава света постало чланица СТО, па стога би било добро за нашу земљу да се придружи овој доминантној групи земаља, а ако се проблеми јављају око ГМО производа онда можда и са клаузулом без ГМО. Осим тога, уколико Косово као независна држава буде ушло у СТО пре Србије може блокирати даљи улазак Србије што ће представљати потенцијални проблем и додатно одужити овај процес.

Милорад Стаменовић је аутор научних радова из области економије, здравствених наука, менаџмента у економији и здравству, финансија и др. Члан је одбора међународног научног часописа Материа Социо Медица и међународне научне конференције ЕУРОБРАНД. Дипломирао на Факултету за међународну економију, Мастер академске студије завршио на Факултету Организационих Наука Универзтитета у Београду и на Универзитетy у Лондону из области Међународног пословања и менаџмента.

Друга коауторска књига др Милорада Стаеновића - Глобализација – савремени аспекти економије, трговине и здравства, у издању Економског Факултета у Нишу, приказује однос глобализације као иреверзибилног процеса према стварању класних разлика, према развоју тржишта и квалитету тржишних ентитета али и обрађује (Стаменовић) сегементе утицаја глобализације у здравственој заштити.

Анализирајући историјске контексте развоја различитих здравствених система, донети су закључци о даљим потенцијалним правцима рада и развоја здравствених система и код нас. Структурни проблеми здравственог система код нас упућују на потребне реформе иако се одређени сегмент последњих година поправљају у односу на преиод од пре десета, па и двадесет година. Важно је да постоји концензус између политике, струке и потреба народа како би се формирао адекватан, дугорочно одржив здравствени систем.

Србија је земља са дугом традицијом добрих решења у здравственој заштити попут здравствених задруга које се могу реиницирати и пословати по тржишном моделу на радост њихових корисника. Осим тога, важно је покушати применити здравствени систем који зарађује како бисмо у томе били пионири у свету и решили проблеме са којима се носе све, чак и најбогатије земље света.