СЕПТЕМБРА 2018. године, МУП Србије и Удружење осигуравача Србије успоставили су систем дигиталног преузимања записника о увиђају саобраћајних незгода! На тај начин, међутим, грађанима и њиховим адвокатима ускраћено је право на преузимање записника о увиђају у полицији.

Ово упозоравају из Адвокатске коморе Београда (АКБ) уз напомену да основ овакве праксе представља Правилник о начину прикупљања, чувања и достављања података из записника о увиђају саобраћајних незгода, који је донело Удружење осигуравача Србије. Овим правилником је предвиђено да оштећени грађани могу комуницирати само са осигуравајућим друштвом које треба да им надокнади штету.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: НАСИЉЕ НАД СТАРИМА И ДАЉЕ ТАБУ ТЕМА: Свака пета бака је жртва

- Овакво решење је крајње проблематично - наводе у Адвокатској комори Београда. - Правилник удружења осигуравача не може ускратити право грађана на податке неопходне за остварење права на накнаду штете, које подразумева да свако ко има правни интерес, има и право да добије податке о догађају у којем је учествовао и право да ангажује адвоката који ће га заступати.

Члан 7. овог Правилника предвиђа да оштећено лице има право да писмено затражи извештај о саобраћајној незгоди и скицу лица места, само ако му захтев буде одбијен у целости или делимично, или из неког другог разлога не буде задовољно одлуком о штети.

- Ова одредба има за циљ да осигуравајућа друштва оштећенима исплате што мање износе штете, рачунајући на то да ће оштећени пристајати на било који износ који му понуде, јер нема записник о увиђају и скицу лица места и не може проверити да ли има, на пример, подељене одговорности или не - наводе у АКБ.

Овим начином преузимања записника о увиђају, две стране у поступку накнаде штете или будућем судском спору (осигуравајуће друштво и оштећени) стављени су у неравноправан положај, јер једна страна има све информације и доказе, а друга страна нема практично - ништа.

- Стране у спору, у било ком поступку, морају бити равноправне - наводе наши саговорници. - У конкретном случају се онима, који су претрпели штету у саобраћајној незгоди, онемогућава да благовремено сазнају све чињенице од значаја за заштиту њихових права и интереса.

Фото Н.Фифић

Према њиховим речима, није спорно да постоји потреба за електронском комуникацијом надлежних управа МУП са осигуравајућим друштвима, у циљу убрзања поступка наплате штете и смањења трошкова пословања.

- Међутим, начин на који се тај циљ остварује не може да онемогућава оштећене грађане, да као страна у поступку, добију записнике о увиђају и то без одлагања - наводе у АКБ.

Из Адвокатске коморе Београда поручују да Записник о увиђају саобраћајне незгоде није и не може бити некакав тајни документ који је доступан само ограниченом броју лица, при чему у тај круг лица не спада оштећени.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Сви би српски хеликоптер!

- Грађанин који је оштећен мора имати благовремен и потпун увид у доказе који представљају основ за утврђивања свих права и обавеза које проистичу из штетног догађаја - истичу у Комори.


ПРАВО АДВОКАТА

ЧЛАН 36. Закона о адвокатури прописује да адвокат, у циљу пружања правне помоћи, има право да од државних органа, установа, предузећа и других организација тражи и благовремено добије информације, списе и доказе који су у њиховом поседу или под њиховом контролом. Државни органи, установе и предузећа дужни су да адвокату омогуће приступ овим информацијама, списима и доказима.