Тек што су, уз много помпе и весеља, завршили средњу школу, матуранти су - прионули на учење. Припреме за полагање пријемног испита увелико су у току, јер будуће академце чека оштра борба за упис на факултете на неком од државних универзитета.

Најжешћа битка водиће се за "улазак" на буџет, а према одлуци Владе Србије о трошку државе може да студира 17.265 бруцоша на универзитетима у Београду, Нишу, Крагујевцу, Приштини, Новом Пазару и Универзитету уметности у Београду, док у Новом Саду на буџет може да се упише њих 5.424. Значи, о трошку државе ове године школоваће се 22.889 академаца.

Сви факултети још раније су одредили и квоте за упис на самофинансирајуће студије.

Као и ранијих година, најпопуларнији и најтраженији је Београдски универзитет на коме се пријаве за упис подносе од 19. до 23. јуна. Пријемни испит је од 24. до 30. јуна.

У Ректорату овог универзитета речено нам је да ће на њиховом сајту два пута дневно бити ажурирани подаци колико се будућих бруцоша пријавило на свим факултетима и на свим студијским програмима.

Комплетан додатак о упису на факултете прочитајте ОВДЕ.

- Циљ нам је да студенти буду информисани о броју пријављених колега, како би, на пример, они који процене да немају шансу да се упишу на жељени факултет могли да конкуришу на неки други факултет. Хоћемо да будући бруцоши буду што ближе својим жељама - рекао је за наш лист Петар Булат, проректор за наставу.

На Универзитету у Београду, иначе, биће уписано 15.219 бруцоша, од чега на буџет 9.544, а самофинансирајућих ће бити 5.675.


Крагујевачки универзитет планира да упише 3.783 бруцоша, од чега на буџет 2.408, а 1.375 студената ће сами плаћати школовање. Универзитет у Нишу уписује 5.182 студента - 3.253 на буџет, а самофинансирајућих 1.929.

ДЕТАЉНИЈЕ

* УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН У БЕОГРАДУ: СА НАШИМ ЗНАЊЕМ ЛАКО ДО ПОСЛА

* ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЧАЧКУ: МОДЕРНА ЗНАЊА СА ТРАДИЦИЈОМ

* АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ: РАЗВОЈ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА

* ВИСОКА МЕДИЦИНСКА "ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА "МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ": РАД И У ФИТНЕС ЦЕНТРИМА

* ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ: ПРАКСА У 300 ПРЕДУЗЕЋА

* ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ: ЗНАЊЕ СА ПЕРСПЕКТИВОМ

* ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ: СТРУЧЊАЦИ КОЈЕ ЦЕНИ ЦЕО СВЕТ

* МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ: MАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ

У Новом Пазару уписаће се 1.583 студента, од чега на буџет може да се упише њих 684, а самофинансирајућих ће бити 899. Универзитет уметности у Београду уписује укупно 426 студената и то на буџет 278, а самофинасирајућих 148. Приштински универзитет, са седиштем у Косовској Митровиц, уписаће 1.742 студента од чега 1.098 на буџет и 644 бруцоша који ће сами да плаћају школовање.

Универзитет у Новом Саду може да упише 9.321 студента, од чега на буџет 5.397, а самофинансирајућих 3.924. Матуранте који не упишу неки од жељених факултета чека 13.000 индекса на приватним универзитетима.

Када је реч о висини школарина, на већини факултета цена је иста као и прошле године, а пет факултета у Београду одлучило се за поскупљење. На Саобраћајном факултету студенти ће тако уместо 90.000 динара морати да плате 108.000, на Машинском цена је повећана са 66.000 динара на 72.000, на Економском са 85.000 на 90.000, на Правном са 95.000 на 99.000, док је на Учитељском цена са 99.000 скочила на 102.000 динара.

На факултет могу да се упишу сви који су завршили средњу четворогодишњу школу, а на пријемном се рачунају бодови на основу успеха у средњој школи који носи најмање 16, а највише 40 бодова. Они се сабирају са бодовима са пријемног испита где се може освојити од 0 до 60 бодова. За улазак на буџет потребан је најмање 51 бод, а за самофинансирање 30 бодова. Међутим, то зависи и од броја места на факултетима, па се догађа и да бруцоши са већим бројем поена не "упадну" на буџет.

Међутим, уколико је ученик на такмичењима, домаћим и међународним, у последње две године средње школе освојио једну од прве три награде - не мора да полаже пријемни, њему се уписује максималан број бодова, као да је пријемни урадио без грешке.

Пријемни испити су врло ригорозни, па је тако осим великог знања потребно и поштовање строгих правила, која, ако се прекрше нема ништа од уписа на жељени факултет.

Ко закасни не може на пријемни и тако губи шансу да се упише. Такође, обавезан је један документ - лична карта или пасош. Кандидат код себе треба да има листић са пријавним бројем, који се добија на пријављивању за пријемни испит и плаву хемијску оловку којом ће решавати тест. Строго је забрањено коришћење додатних помагала као што су мобилни телефони, а прибор потребан за полагање испита добија се од дежурног наставника. Није дозвољен разговор са другим кандидатима, као ни одлазак у тоалет. Пријемни траје три сата.

И на крају животна порука за студенте стиже од министра:

- Не бирајте студије само да бисте студирали, мислите о себи и својој будућности.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС БРУЦОША

* Оверене фотокопије докумената и оригинална документа

* Извод из матичне књиге рођених

* Попуњен образац ШВ-20

* Индекс

* Две фотографије формата 4,5 пита 3,5 цм

* Доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа

* Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће

* Доказ о уплати накнаде за центар за развој каријере

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

* Сведочанство за сваки разред средње школе

* Диплома о положеном матурском испиту

* Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног

* Дипломе са такмичења