АДВОКАТСКА комора Београда (АКБ) поднела је иницијативу Министарству правде да се обавезно тонски снимају сва суђења у кривичном и парничном поступку. АКБ је покренуо и јавну расправу о начину вођења записника као једном од разлога неефикасности судских поступака. У Комори сматрају да би обавезно снимање суђења успоставило ред у судници и омогућило санкционисање сваке злоупотребе процесних права.

- Чињеница је да странке на разне начине опструишу ток судског поступка, али и да судови врло често доприносе ексцесним ситуацијама својим незаконитим или бахатим поступањем - кажу у АКБ. - Овакве поступке није могуће санкционисати, јер суд никад неће унети у записник нешто што компромитује судско поступање, а захтев за изузеће судије се у пракси усваја можда у један одсто иницираних случајева.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА: Уведена доживотна казна затвора

Тонски снимак суђења увео би, сматрају наши саговорници, потребну пристојност у судницу. То би могло послужити као доказ у поступку пред надлежним дисциплинским органима правосуђа или адвокатске коморе, као и у поступку за изузеће судије. Такође, снимање би убрзало судске поступке, јер би омогућило њихово краће трајање и више суђења дневно.

Закон, иначе, прописује сачињавање записника у који се уноси само битна садржина датих исказа и то у облику приповедања, што подразумева право суда да препричава исказе странака и сведока на начин како их је суд чуо и разумео. Ово право се у пракси врло често злоупотребљава тако што се приликом парафразирања исказа губе врло важни детаљи.

- Примедбе странака на начин вођења поступка се најчешће односе на нетачно или непотпуно уношење речи у записник, при чему накнадно уношење ових примедаба додатно продужава трајање суђења - наводе наши саговорници. - Посебан куриозитет представљају процесне ситуације у којима суд примедбу намерно парафразира на конфузан начин како би девалвирао њену суштину. Тада преостаје као могућност једино "примедба на начин уношења примедбе", што доводи до апсурдних ситуација у пракси.

Адвокати сматрају да правило да се питања уносе у записник само када је то неопходно да би се разумео одговор на постављено питање, обесмишљава унакрсно испитивање. Како кажу, суштину је могуће разумети само на основу садржине питања која произлазе једна из других. Када би се израчунало колико времена ефективно траје изношење исказа, а колико времена ефективно траје уношење исказа у записник, утврдило би се да знатно више траје уношење у записник.

- Решење овог проблема је у бољем искоришћавању времена у судници у сваком предмету, тако што би се ток суђења снимао, а тонски запис транскрибовао након тога, изван суднице - истичу у АКБ. - На овај начин се смањује број сати коришћења суднице по предмету и количина рада сваког судије по предмету. Истовремено, повећава се рад на транскрибовању аудио-записа који могу обављати и техничка лица суда, чији рад није толико скуп као судијски.

Скраћењем дужине суђења аутоматски би се умањили и трошкови осталих учесника у процесу, јер би краће време проводили у судници, што би повећало продуктивност заменика јавних тужилаца. Они би добијено време могли делотворније искористити на обради других предмета, док би трошкови службених одбрана били мањи.

- Као аргумент против снимања наводи се да би било много прекуцавања и да је то скупо. Међутим, израда транскрипта обавља се ван суднице, а не у судници и у присуству свих процесних учесника, чији је рад скуп - истичу у Комори. - Техничко решење овог проблема представља посебна програмска апликација која тонски запис аутоматски претвара у писани текст - транскрипт. Записничари би потом могли да на основу тонског записа провере и евентуално коригују грешке у транскрипту, што подразумева далеко мање времена и рада.

Тонско снимање суђења допринело би томе да у поступке буде уведен ред, јер се може очекивати да би се и странке и суд уздржавали од ексцесних поступака када би знали да се цео ток поступка тонски бележи. Тај снимак би касније мога да послужи као доказ у поступку пред дисциплинским органима или ако се поднесе захтев за изузеће судије.

- Снимање процеса као конторолни механизам поступања суда и странака у поступку могао би одмах да се уведе и без већих трошкова. И то помоћу микрофона и Це-Де резача у свакој судници, тако што би се диск као доказ о току сваког рочишта чувао и прегледао само у случају ако је потребно оценити основаност примедаба на записник, односно оправданост захтева за изузеће или постојања, односно непостојања дисциплинског преступа, или злоупотребе процесних права од стране учесника.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Доживотни затвор ће моћи да се изриче после 1. децембра

Трошак снимања је у овом случају, када нема транскрибовања, незнатан јер су микрофон и Це-Де резач јефтини, а Це-Де кошта око 100 динара. На овај начин би се и пре модернизације поступка у смислу транскрибовања свих аудио-записа, без одлагања и без посебних буџетских трошкова могао увести контролни механизам, који би унапредио ред у судници и пристојност у опхођењу учесника у процесу и знатно дестимулисао злоупотребу процесних права.


ОПРАВДАНО УЛАГАЊЕ

УВОЂЕЊЕ тонског снимања свих суђења уз транксибовање аудио-записа захтева одређена буџетска средства, али је та инвестиција оправдана, ако се имају у виду све предности.

- Тиме бисмо дошли до делотворнијег правосуђа, јер би се са истим бројем судија и судница унапредила ефикасност - наводе у АКБ.


КОМПЛЕТАН ДОДАТАК „АДВОКАТ“ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ