Пластичне кесе јесу еколошки проблем, али постоје много већи проблеми које прво треба решити, сматра 40 одсто учесника у анкети коју је недавно спровела агенција "Фактор плус".

Према резултатима, 22 одсто испитаних грађана мисли да су пластичне кесе велики еколошки проблем и да хитно треба радити на укидању кеса.

Да пластичне кесе не представљају велики еколошки проблем сматра 20 одсто учесника анкете, док је њих 18 одсто мишљења да пластичне кесе јесу велики еколошки проблем, али да решење није у њиховом укидању, већ у економичној употреби.

Учесници анкете сматрају да највећи еколошки проблем у Србији представља загађење водотокова. Рангирајући највеће проблеме оценама од један до шест, за овај се одлучио највећи број испитаника, њих 74 одсто.

Опасни отпади су на другом месту, а за њих се одлучило 52 одсто испитаника.

Следе ваздух са 48 одсто, непостојање система примарне селекције отпада са 19 одсто, остала пластика, као што су флаше, са 17 одсто, а пластичне кесе су тек на шестом месту са 12 одсто.

Судећи по резултатима анкете, у Србији није значајно смањена употреба пластичних кеса од када је почела њихова наплата.

Како се наводи у испитивању, 57 одсто грађана пластичне кесе користи мање него пре него што су почеле да се наплаћују, док њих 42 одсто користи кесе у истој мери. Има и испитаника, додуше њих један одсто, који кесе користе у већој мери него пре него што су почеле да се наплаћују.

На питање да ли сматрају да пластичне кесе треба да буду још скупље, како би људи престали масовно да их купују, негативно је одговорило 60 одсто испитаника, 30 одсто је одговорило позитивно, а 10 одсто је остало уздржано.

Према резултатима анкете, од када је почела наплата кеса у продавницама, 49 одсто испитаника носи са собом цегер, 34 одсто и даље купује кесе на каси, 13 одсто носи велику пластичну кесу коју је раније купило у продавници, а пет одсто носи мале пластичне кесе које је раније купило.

Велика већина испитаника, њих 91 одсто, за избацивање ђубрета, користи кесе које добије или купи на каси, а само њих 9 одсто купује џакове за смеће.

Пластичне кесе, према анкети агенције “Фактор плус”, имају намену у домаћинству, па тако 80 одсто испитаника кесе користи за избацивање смећа, 25 одсто за одлагање ствари, 14 одсто их носи у следећу куповину, 9 одсто их баца, 8 одсто их користи токомшетње са псом, а 3 одсто их користи у друге сврхе.

Анкета је спроведена на узорку од 919 испитаника на терену.