ЗА месец и по дана, откад је Фонд ПИО почео да прима захтеве за руске пензије, предато је око 200 пријава наших људи који су део радног стажа провели у Русији. Документом између Руске Федерације и Србије омогућено је да они који немају довољно стажа да би напустили радно место могу сада да се пензионишу сабирањем стажа у две државе, било да се ради о грађанима Србије који сада живе и раде у Русији или Русима који раде у Србији.

Овај споразум између две државе посебно је значајан за раднике који су део радног века провели у обе државе. Од 1. марта, они имају право на две пензије, сразмерно раду у Србији и годинама радног стажа у Русији.

Српско-руски споразум, како је предвиђено, важиће ретроактивно, што практично значи да се узима у обзир и стаж навршен пре његовог ступања на снагу, тачније односи се на наше држављане који су већ радили у Русији, и обрнуто. Ово право би могли да искористе и држављани Србије који су радили у бившем СССР, односно признаће им се те године у радни стаж, па ће многи ускоро моћи да се домогну пензионог чека. Нова правила неће важити за оне који су имали радни стаж мањи од годину дана и оне који су радили на црно.

Како наглашавају у ПИО, у остваривању права из пензијског и инвалидског осигурања Фонд примењује 29 међународних споразума о социјалном осигурању са другим државама, по основу којих грађани остварују права из ове области.

Прочитајте још - Од 1. марта стижу руске пензије

- То значи да право из пензијског и инвалидског осигурања остварују осигураници који су навршили део стажа у Србији, а део стажа у другој држави, с којом је наша земља потписала и примењује уговор о социјалном осигурању, с тим што се права остварују по националним законима који важе у свакој од тих држава - кажу у ПИО. - Фонд у име подносиоца захтева, покреће поступак остваривања права у другој држави.

Наш Фонд исплаћује пензију само на основу стажа који је навршен по нашим прописима, док за стаж остварен у другој држави пензију исплаћује носилац пензијског и инвалидског осигурања те државе.

- Пензије и остала права остварена у Србији стижу у joш 27 земаља света, не рачунајући бивше југословенске републике - наглашавају у Фонду. - Према подацима за 2018. годину, од укупно 13.328 корисника, више од половине живи у Немачкој - 8.431 корисник, следе Аустрија са 2.252 корисника, Мађарска са 811 корисника, у Шведској је 307 корисника, у Француској 275, у Швајцарској 208, у САД 130, у Чешкој 140 корисника. У Бразил и Грчку шаље се по једна пензија, у Русију и Нови Зеланд по четири, у Турску пет, Кипар седам...

Прочитајте још - Стижу руске пензије, Дума ратификовала споразум

НАЈВИШЕ У БИВШОЈ СФРЈ

НАЈВЕЋИ број корисника наших пензија живи у државама насталим на подручју република бивше СФРЈ. Републички фонд ПИО исплаћује пензије и остала права за 47.891 корисника који живе у државама бивше СФРЈ (Република Српска 12.044, Хрватска 12.144, Федерација БиХ 8.252, Црна Гора 6.398, Македонија 5.811 и Словенија 3.242).