ДА ли ћемо због драстичног повећања дозвољених концентрација неорганских материја у води за пиће, добити хигијенски лошију чесмовачу, као што тврде критичари нових прописа, од којих неки чак шире панику да ће таква вода да нас "трује"? Или су измене о квалитету воде само административне, без негативних последица по здравље, донете, како наводе у Министарству здравља, у складу са препорукама Светске здравствене организације (СЗО) и ЕУ?

Према измењеном Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, које су ступиле на снагу 18. априла, максимална допуштена концентрација амонијака је пет пута већа него раније - 0,5 уместо досадашњих 0,1. Дозвољено присуство бора повећано је три пута, са 0,3 на 1. Толеранција на хлориде и натријум подигнута је за око 25 одсто: за хлориде са 200 на 250, а за натријум са 150 на 200.

Званично образложење за измену правила јесте да је наш пропис, донет 1998. године, иако је и тад у неким деловима по оцени званичника "био престрог", у међувремену - застарео.

- Претходни Правилник о хигијенској исправности воде за пиће одговарао је тадашњим захтевима, потребама и сазнањима у области квалитета пијаће воде - кажу у Министарству здравља. - У међувремену је СЗО битно променила дефиницију плана за безбедну воду за пиће, а у складу са тим су и многе земље измениле правне регулативе. У процесу приступања ЕУ и усклађивању прописа у области воде за пиће, Радна група Министарства здравља је ускладила норме за параметре лабораторијског испитивања. Они су данас идентични онима који су прописани у Европи.

За заговорнике новог решења аргумент је и то да се у нашој чесмовачи спорне материје у највећем броју случајева налазе у концентрацијама знатно нижим од досад дозвољених и да ће у пракси тако бити и убудуће.

Прочитајте још - УПОЗОРЕЊЕ ЗБОГ ЗАГАЂЕЊА: Вода у Камијеву забрањена за пиће

Мишљења стручњака, међутим, подељена су и искључива.

- Изменама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће добијамо пад у односу на важећи. Иза тога стоји принцип исплативости прераде воде, који прави компромис између здравствене безбедности и цене пречишћавања. Тај принцип је доминантан у Северној Америци и ЕУ, чије државе имају највећи утицај на Препоруке за квалитет воде СЗО - каже Слободан Грашић, шеф микробиолошке лабораторије у Фабрици воде Мајдево.

фото Д.Дозет

Како тврди, повећање дозвољене мутноће са једне НТУ јединице на две - опасно је играње са здрављем становништва:

- Дезинфицијенси у води за пиће (хлор, хлор-диоксид и хлорамини) апсолутно су ефикасни ако је мутноћа воде до 0,1 НТУ. Овај лимит осигурава релативну безбедност од 90 до 50 одсто, зависно од природе честица. Простије, што је више честица у води, већа је могућност да микроорганизми, који су прошли кроз процес прераде воде или накнадно ту доспели, нађу заклон и тако избегну дејство средстава за пречишћавање. То посебно важи за вирусе.

Прочитајте још - Воду не треба дати приватницима

АМОНИЈАК ПРИРОДНО ПРИСУТАН

ДР Ивана Ристановић Поњавић, шеф одсека за воде у Заводу за јавно здравље Београда, сматра да је престрого нормирати дозвољену концентрацију амонијака у води за пиће на 0,1, као што је било досад, "јер је он природно присутан у води и нема негативног утицаја на здравље". Амонијак може да буде и биолошког порекла и није обавезно везан за фекална загађења.

фото А.Станковић

ЈЕФТИНИЈИ ВОДОВОДИ

НОВИ правилник предложио је професор Природно-математичког факултета у Новом Саду Божо Далмација са колегама, јер су, како каже, "домаћи стандарди били превише строги у односу на СЗО и ЕУ". Проф. Далмација указао је и да ће то смањити цену изградње постројења за припрему воде за пиће и цену њиховог коришћења.