ОДЛУКА о прекидању радног односа и одлазак у пензију многима ствара недоумицу око година стажа које улазе у коначан обрачун. Закон о пензијском и инвалидском осигурању препознаје пензијски стаж, стаж осигурања и посебан стаж, док се у свакодневном говору најчешће користи само термин "радни стаж".

Непознавање и неразликовање ових законских термина често отежавају и добијање правне помоћи од службеника ПИО фонда. Велики број осигураника, нарочито из категорија запослених и самосталних делатности, одлази у превремену старосну пензију, за чије је утврђивање неопходно утврдити стаж осигурања неретко и до последњег дана. Уколико се стаж из незнања раније прекине, то може довести до проблема.

Права из ПИО стичу се и остварују само на основу пензијског стажа, а он обухвата стаж осигурања и посебан стаж. Законским прописима који уређују услове за одлазак у пензију, стицање права условљено је искључиво одређеним трајањем стажа осигурања. То је у ствари време проведено на раду, укључујући и периоде примања новчане накнаде (нпр. за боловање), периоде проведене у самосталној делатности, укључујући и периоде привремене обуставе делатности, ако је плаћен допринос, привремених и повремених послова или бављења пољопривредом, односно време за које је осигураник сам уплаћивао доприносе.

Прочитајте још - Без дана стажа у пензију?

За разлику од стажа осигурања, посебан стаж за своју основу нема рад или самосталну делатност, већ се утврђује онима који су један део провели у оружаним акцијама, заробљеништву, на лечењу или рехабилитацији, мајке троје деце. Он се не узима у обзир за стицање права на пензију већ се само урачунава у укупан пензијски стаж. То је најзначајнија разлика и о њој се мора водити рачуна када се одлучује о престанку каријере и одласку у пензију.

Посебан стаж се утврђује искључиво по захтеву осигураника и неопходно је поднети захтев ПИО фонду и уз то и одређене доказе. Када се рачуна висина пензије, посебан стаж се сабира са стажом осигурања и чини укупан пензијски стаж који је део једначине којом се рачуна висина чека. Примера ради, уколико се осигуранику на основу 20 година стажа осигурања утврди пензија у висини од 30.000 динара, посебан стаж у трајању од две године би ту пензију повећао за 10 одсто, па би она износила 33.000 динара.

Прочитајте још - До пензије и без довољно стажа?

УМАЊЕНЕ КОМУНАЛИЈЕ

ПОЈЕДИНИ државни органи, попут градских управа, нуде олакшице онима који имају посебан стаж, нарочито уколико је он утврђен по основу учешћа у оружаним акцијама. Ове олакшице огледају се, најчешће, у умањеним месечним рачунима за комуналије, или трошкове превоза. Ипак, како се не ради о правима из пензијског и инвалидског осигурања, нити овакве олакшице одобрава Фонд, сугеришемо пензионерима да се о њима распитају у локалним удружењима.

МАЈКАМА ДОДАТНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

МАЈКЕ које су родиле треће дете, уз захтев за утврђивање посебног стажа, прилажу изводе из матичне књиге рођених за сву децу, а посебан стаж им се утврђује у трајању од две године и не везује се за одређени календарски период, односно у овом случају постојање обавезног осигурања по било ком основу није од утицаја на начин утврђивања пензијског стажа.

Постоји и одредба којом се уређује утврђивање посебног стажа у трајању од шест месеци осигураницама, женама које су родиле једно дете, односно у годину дана онима које су родиле двоје, али је примена ове одредбе одложена до почетка 2032. године.