ХРАБРОСТ, хуманост и спремност да се сопствена безбедност подреди општем добру, прве су асоцијације на помен позива ватрогасаца- -спасилаца.

Доскора правно нерегулисана, добровољна ватрогасна друштва допунска су снага у заштити од пожара и у случају ванредних ситуација. Основне потребе досад су финансирали махом донацијама привредних друштава и пружањем услуга, попут контролисања и сервисирања противпожарних апарата. Према Закону о добровољном ватрогаству, који је ступио на снагу у новембру прошле године и први пут уредио статус припадника волонтерских друштава, јединице локалне самоуправе делом ће из буџета финансирати активна удружења од јавног интереса.

Прочитајте још: Ватру гасе бушним цревом

- Међу решењима, која представљају помак, јесте и то да ће припадник добровољне ватрогасне јединице који приликом ангажовања оболи или се повреди, имати права из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, под условима утврђеним за професионалне ватрогасце - прича, за "Новости", Марко Гигов, командир оперативне јединице Добровољног ватрогасно- -спасилачког друштва "Младеновац" из Београда, које броји око 50 чланова.

КАО ПРОФЕСИОНАЛЦИ

Интервенције добровољних ватрогасних друштава не разликују се од оних које предузимају професионалци, с тим што њихови припадници дежурства морају да усклађују са примарним послом. Пре или после смене, као и викендом, поруком обавештавају командира да су на располагању, те у стању приправности чекају евентуални позив.