СРБИЈА се у поређењу са земљама ЕУ налази на 22. месту по равноправности међу половима, која обухвата рад, новац, знање, време, моћ и здравље. Разлика је највећа у домену новца, времена и моћи, нешто мања у раду и знању, а најмања у области здравља.

Ово су само неки од резултата истраживања "Родне неједнакости полова", које је урадила Фондација за развој економске науке.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Жене мање плаћене, али се не жале

- Разлика у стопи запослености између жена и мушкараца у Србији износи чак 13,5 процентних поена у корист мушкараца - показује истраживање. - Бруто домаћи производ био би већи за 9,3 одсто, ако би активност жена на домаћем тржишту рада била иста као код мушкараца. Због суочавања са мањим шансама да се запосле, жене се у Србији обесхрабрују и постају неактивне, али значајан број њих под притиском патријархалних норми да треба да носе искључиву или претежну одговорност у бризи о породици остаје изван тржишта рада. Чак 77.000 жена у Србији не тражи посао због бриге о члану породице, односно о деци и старима.

Неједнакости постоје и у зарадама и жене у Србији зарађују 12 одсто мање од мушкараца, иако имају исти ниво образовања и исто радно искуство. Мушкараца има више у области ИТ и грађевинарства, а жена у секторима образовања, здравства и социјалне заштите.

Свему овоме ће се, тврде у Министарству за рад, које је предлагач, стати на пут усвајањем Закона о родној равноправности, чији предлог је у финалној фази и ускоро ће стићи пред посланике. Нови пропис неће дозвољавати, између осталог, давање неједнаких зарада за исти рад или рад једнаке вредности, само зато што је неко мушкарац или жена.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Шведски модел равноправности у Србији

- Послодавцима се упућује јасна порука да жене не смеју бити дискриминисане. Предвиђене су и мере за подстицање запошљавања жена - кажу у Министарству за рад.

СТЕРЕОТИПИ КОМИТЕТ УН против дискриминације жена, у закључним запажањима за Србију, истакао је постојање одређеног напретка у родној равноправности. Истовремено, истакли су забринутост у погледу постојања родних стереотипа, као и родно заснованог насиља.

Поменути пропис забрањује полну дискриминацију, почевши од забране послодавцима да постављају питања о брачном и породичном животу, до забране да пол, брак или деца буду сметња за напредовање. Такође, закон забрањује узнемиравање, сексуално узнемиравање и уцењивање на раду, као и премештај на друго радно место или код другог послодавца жене која је на трудничком или породиљском одсуству, или због неге детета, ако је то за њу неповољније.

Нацрт предвиђа и да у органима руковођења, управним одборима, у државним делегацијама при међународним телима, као и приликом кандидовања за посланике и одборнике најмање 40 одсто чине представници мање заступљеног пола.


ЗА ПРЕСТУП "ПО ЏЕПУ"

ЗА кршење закона прописане казне крећу се од 50.000 до два милиона динара за послодавце, одговорна лица у органима јавне власти, политичке странке, синдикате и струковна удружења. Казне од 5.000 до 150.000 динара прописане су за одговорне код правних лица, док су новчане казне од 10.000 до 500.000 динара одређене за предузетнике и послодавце.