Агенција за борбу против корупције ће поновити јавни позив за избор посматрача изборних кампања, како би била спремна да обави контролу активности политичких субјеката када избори буду расписани и изборне листе буду проглашене - незванично сазнају Novosti.rs.

Јавни позив ће бити поновљен ради постизања оптимума квантитета и квалитета посматрача, који треба да прођу озбиљне едукације за ефикасну контролу изборних кампања.

Јавност не треба да буде изненађена што Агенција тој активности приступа благовремено, јер процес обуке и селекције посматрача захтева време и процедурално је сложен.

То, поред осталог, подразумева организовање интервјуа са кандидатима, након чега се прави одређена прелиминарна листа кандидата. Кандидати који буду изабрани пролазе обуку, током које их експерти Агенције обучавају о њиховим правима и обавезама као посматрача избора.

Посебан акценат у обуци изабраних кандидата биће стављен на едукацију о избегавању инцидената и конфликата током посматрања изборних процеса.

Пријаву ће, као и досад, моћи поднети пунолетни држављанин Републике Србије најмање са завршеном средњом школом у трајању од четири године, а предност ће имати кандидати који могу бити ангажовани пуно радно време.

Агенција је утврдила потребу за 165 обучених посматрача на територији Републике Србије и то за 36 координатора и 129 теренских посматрача у Граду Београду и 27 других градова у земљи.

Но, списак обучених посматрача мора бити за 20% дужи, уколико до расписивања избора неко од изабраних посматрача буде спречен да учествује у посматрању изборних кампања или раскине уговор.