ПОЈЕДИНИ државни факултети нису штедели на исплати зарада наставницима и осталим запосленима. Из државне касе добијали су више него што је било потребно за плате, а вишак нису враћали у буџет. Ово су неке од кључних замерки Државне ревизорске институције, која је у петак објавила извештаје о надзору економских факултета у Београду и Нишу, правних у Новом Саду и Нишу, Стоматолошког, Филолошког и Факултета политичких наука у Београд и Филозофског у Новом Саду.

Прочитајте још - Факултети ће морати да отпусте професоре!

Највећем броју замерен је управо обрачун плата, исплате додатака за осми март, регрес, додатака на плату за, рецимо, ангажовање на пријемним испитима... Такође, готово свим факултетима је замерено да нису раздавајали обрачуне за плате из средстава буџета и сопствених прихода, те да немају све акте који су потребни у вођењу пословних књига. Правни факултет у Новом Саду је исплатио 11,28 милиона динара више за плате из буџета, затим, исплатио је 1,41 милион динара на име дела регреса за коришћење годишњег одмора, иако је регрес као додатак већ садржан у коефицијенту на основу кога се врши обрачун и исплата плате.

- Овај факултет је утрошио примљена средства из буџета само за плате, иако су она намењена и за трошкове попут електричне енергије, воде или грејања - наведено је у извештају.

Факултет политичких наука у Београду и Стоматолошки факултет примили су мање средстава за плате него што је потребно. ФПН је примио мање за 21.826.399 динара. Стоматолошки факултет за 12.041.310 динара. Њима замерају што није јасно колико је учешће трошкова рада у оствареним сопственим приходима.

Када је реч о Правном факултету у Нишу, ДРИ је нашла да је обрачунавао наставном особљу плате за пуно радно време, и када су радили мање.

Прочитајте још - Шарчевић: Најквалитетнији наставници не морају да брину за свој посао

ЧАСТИЛИ ЗА ОСМИ МАРТ ФИЛОЗОФСКИ факултет потрошио је 19,67 милиона динара, када је на дан факултета запосленима исплатио по 30.000 динара, а осми март их је коштао 2,13 милиона динара. и Економски у Београду потрошило је скоро 1,4 милиона на Осми март, што је противзаконито, објашњавају у ДРИ. Поклони за Дан жена коштали су Филолошки факултет 5,19 милиона динара.

Eкономском факултету у Београду Министарство је доделило 236.094.361 динар за плате, што је за 12.508.235 динара више него што треба, а вишак није враћен.

Eкономски факултет у Крагујевцу, добио је 137.831.167 динар, што је за 16.347.097 динара више него што је потребно. Ни они вишак нису вратили. Факултет је у 2017. обрачунао плате за десет месеци по основици већој од прописане, због чега су плате и социјални доприноси на терет послодавца исплаћени у износу већем за 16.347.097 динара од прописаног.

Филолошки факултет у Београду добио је за плате 724.369.535 динара, што је за 173.977.163 динара више него што треба. Ни овде вишак није враћен, већ је додат на плате на име ванредних ангажмана, као што су пријемни испити, повећан обим посла и сл.

Филозофски факултет у Новом Саду је више за 134,38 милиона динара исплатио плате из буџета.