Министарка правде Нела Кубуровић рекла је да очекује да ће Влада до краја октобра упутити Народној скупштини иницијативу за измену Устава у области правосуђа, истовремено указујући на новине којима се јачају гаранције судијске независности.


"Уколико посланици усвоје иницијативу двотрећинском већином, може се започети рад на финалном прелогу амандмана”, навела је Кубуровић на отварању саветовања судија “Судијски дани 2018", у Врњачкој Бањи.

Указујући да наш важећи Устав није на најбољи начин уредио судијску независност, Кубуровић је истакла да је управо зато Нацрт амандмана на Устав, које је припремило Министарство правде поштујући препоруке Венецијанске комисије, знатно повећао уставну материју на уштрб законске материје у питањима статуса судија.

Такође, промењен је и састав Високог савета судства, а норме о њему знатно су обимније од оних које садржи важећи Устав, навела је она.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Измењен Устав до краја лета

"Ова конституализација многих питања која су по важећем Уставу препуштена законодавној власти, јесте израз наше тежње да се оснажи независност судија", поручила је министарка.

Она је прецизирала да Нацрт амандмана дефинише сталност судија као непрекидно вршење судијске функције од првог избора за судију до навршетка радног века, чиме се укида решење из важећег Устава, према коме се лице први пут бира на судијску функцију на три године.

"Народна скупштина, која по важећем Уставу бира судије на пробу, више не држи ''улазницу'' у ред судија и не одлучује о почетку судијске каријере. И судије и председнике судова, према нацрту амандмана, бира Високи савет судства", навела је Кубуровић.

Нацрт амандмана је предвидео и да судија може бити премештен у други суд само својом вољом, а против своје воље - само ако буде укинут суд у коме врши функцију.

"У том случају, судији не престаје функција, већ се он премешта у други суд исте врсте и степена или други суд истог степена (ако се укида врста суда), при чему има право да изабере плату која је по њега повољнија", навела је Кубуровић указујући да се судијама се поводом одлуке о премештају јемчи право жалбе коју подноси Врховном суду Србије.

Она је истакла да су поменуте новине само неке од великих новина које снажно треба да ојачају сталност и непреместивост судија.

Министарка правде је указала да је сама процедура измене нашег Устава је компликована и захтева време.

"Надам се да ће Влада краја октобра упутити Народној скупштини иницијативу за измену Устава, и уколико то посланици потврде двотрећинском већином, може се започети рад на финалном прелогу амандмана. Подсетићу вас да је скупштински Одбор за уставна питања надлежан да изради тај предлог, уз организовање јавне дебате и јавних слушања. Уколико народни посланици двотрећинском већином усвоје измене Устава, онда амандмани иду на верификацију код грађана Србиије путем референдума", указала је министарка.

Она је истакла да чврсто стоји иза става да нацрт, који је израдило Министарство правде уважавајући препоруке Венецијанске комисије и велики број предлога струке, гарантује висок степен судијске независности и професионалности са једне стране, али и њене одговорности са друге.

Кубуровић је предочила судијама И да је Министарству правде достављена иницијатива председника Прекршајног суда у Београду за измену Закона о прекршајима у делу који прописује рок застарелости извршења казне, односно заштитне мере.

"Ова иницијатива је утемељена, те сам мишљења да су интервенције нужне. Привредни апелациони суд иницирао је измене Закона о заштити права на суђење у разумном року, како би се отклонила непримењивост појединих одредаба у вези са стечајним поступком, те ће Министарство радити на изменама и овог Закона", напоменула је Кубуровић.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: РЕАКЦИЈЕ НА ПЛАНИРАНЕ ИЗМЕНЕ УСТАВА: Примедбе на амандмане

Она је подсетила и да је јачање система е-Правосуђадео реформе правосудног система у циљу унапређења његове ефикасности и квалитета. "Увођењем Правосудног информационог система за електронску размену података између правосудних и других државних органа, са циљем убрзања поступака, а индиректно ради повећања поузданости статистичких извештаја, још једном се показало настојање Министарства правде да обезбеди правосуђу модерне услове за рад", навела је она указујући на велики одзив судова.

До 5. октобра судови су, како је навела, укупно упутили 136.899 упита, који би иначе били послати у папирној форми - поштом, те проузроковали папирну форму одговора и трошкове поштарине.

"Захваљујући електронском начину слања упита, уштеђено је само на поштарини преко 12 милиона динара", истакла је Кубуровић.

Своје обраћање судијама на саветовању Кубуровић је завршила надом у побољшање ефикасности и квалитета правде.

"Верујем да смо сви посвећени истом циљу, а то је успостављање правосуђа којим ће пре свега бити задовољни грађани, а које се заснива на европским стандардима, уз потпуно поштовање и уважавање домаће правне традиције".