ПЕНЗИЈЕ се у Србији више неће усклађивати два пута годишње, према расту инфлације, већ ће убудуће о пензионерским чековима одлучивати Влада у складу са стањем у буџету. Тако примања најстаријих могу бити и већа.

Како је недавно појаснио Зоран Ђорђевић, министар за рад, пензионери у Србији заслужују веће принадлежности. Према његовим речима, када Србија буде имала стабилан пензиони систем, тада ће пензије моћи да прате само раст инфлације.

- Желимо да сада повећање буде веће од саме инфлације и да побољшамо материјални положај најстаријих суграђана - истакао је Ђорђевић.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
ПЕНАЛИ ЗА 8.000 ПЕНЗИОНЕРА: На биро отишли по једном закону, а пензију дочекали по другом пропису

Ђуро Перић, председник Савеза пензионера Србије, каже да је њихово удружење јуче послало Скупштини Србије допис у коме тражи да се из предложених измена и допуна Закона о ПИО не избацује члан 80, по коме се пензије усклађују два пута годишње у складу са растом инфлације.

- Владин предлог ствара додатни притисак и незадовољство међу пензионерима - каже Перић. - Раније се бар знало када се очекује нека повишица, сада се више неће ништа знати. Принцип мора да постоји, а чини се да га нема, него ако и када буде било пара биће и пензија. То значи да чекови могу бити виши, али и нижи. Ако већ постоји важећи закон о пензијама, шта ту има држава да се меша, само нека га врати и примењује без икакве промене.

Он наглашава да су предлагали да уместо усклађивања два пута годишње то буде једанпут, али ни то изгледа није прихваћено.

Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић сматра да би било добро да се сада утврди трајно правило за усклађивање пензија како би пензионери знали колике пензије могу да очекују у будућности.

- То правило би требало да спречи обезвређивање пензија услед инфлације, али и да пензионери учествују у плодовима економског напретка, када он постоји - каже наш саговорник. - У складу са тиме чини се да је погодно да се примени тзв. швајцарска формула, према којој би раст пензија био једнак просеку раста цена и зарада. Тако, на пример, ако се цене у једној години повећају за три одсто, а просечне зараде за шест, тада би се пензије повећале за 4,5 процената, што значи да би пензије расле брже од инфлације, али спорије од зарада.

Професор Арсић наглашава да би било добро да се законом дефинише да се у случају да пензије пређу 11 одсто БДП, оне у наредној години повећавају само за износ раста цена, као и да се у случају неке будуће кризе пензије могу привремено замрзнути.

- На овај начин пензионери би делили судбину привреде и запослених, што значи да би у добрим временима, када привреда и зарада расту, расле и пензије, док би у периодима криза пензије стагнирале или реално опадале - објашњава он.


ПРЕДЛОЗИ

САВЕЗИ пензионера Србије и Војводине упутили су на адресе премијерке, Фискалног савета, представника ММФ-а у Београду и министара рада и финансија предлоге и сугестије шта урадити после укидања спорног закона о умањењу, а да се не наруши фискална стабилност буџета и Фонда ПИО.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Стефановић: Полиција не сме да бежи од одговорности у борби прoтив насиља у породици

ЕВРОПСКА ПРАКСА

У 19 чланица Европске уније пензије се усклађују на основу кретања цена и зарада. У неким земљама подједнако се вреднује раст цена и раст зарада, односно по швајцарској формули, док се у другим земљама даје већи значај кретању цена, а у трећим кретању зарада, што је модифкована швајцарска формула.

У пет високоразвијених чланица ЕУ (Данска, Холандија, Шведска, Норвешка и Британија) пензије се усклађују према кретању зарада, док се у три земље (Аустрија, Француска и Италија) усклађују према кретању цена. У Ирској и Литванији не постоји унапред дефинисано правило, док када су у питању земље региона, чланице Европске уније (Бугарска, Румунија, Мађарска, Хрватска и Словенија), у свима њима се пензије усклађују према кретању цена и зарада, што значи да се примењује швајцарска формула или нека њена модификација.