РОЂЕН сам у селу где нису биле ретке породице и са десеторо деце. Данас је ситуација неупоредиво неповољнија. проблем наталитета зато доживљавам врло лично и емотивно. Без обзира на све гајим оптимизам да је могуће зауставити популациону осеку и да ће нас већ за коју деценију бити милион више.

Да би се то догодило, међутим, морамо сви ми, Срби и грађани Србије, бити свесни да је наталитет проблем над проблемима. Мере државе за подстицање рађања за сваку су похвалу и уливају наду да ће се већи број родитеља осмелити за формирање већих породица. Директна материјална помоћ многима ће бити добродошла, како би донели одлуку да имају макар једно дете више. Да би дала резултате подршка мора бити стабилна, дуготрајна и сигурна. Држава има и обавезу да санкционише несавесне послодавце који се не придржавају гаранција које су дужни да обезбеде запосленим женама које се одлучују за рађање. То је директан атак на наш опстанак.