Разлози који су довели до таквих негативних прогноза о паду наталитета у Србији много су дубље психолошке природе него што се на први поглед чини и своди на новац и материјално. Народу и друштву је неопходан прображај. Да се стална потреба за забавом замени истинском љубављу према животу.

Прочитајте још: Тихомир Хрњак: Више деце, мањи порез

Сада је на снази систем изврнутих вредности, који млади прихватају, а медији промовишу и подржавају. Деца, млади, данас живе у амбијенту који не охрабрује љубав, живот, толеранцију, мир, стрпљење и радост према другима, већ напротив - у оном који охрабрује похлепу, стицање, задовољство, новац и моћ. Себичан човек не може да дели себе са другима, а брак подразумева дељење и давање. Неопхопдно је да, на првом месту медији, који умногоме креирају свест људи, почну да промовишу праве вредности, доброту, поштење, поштовање, љубав, здравље... и врате достојанство животу.