НОВИ Закон о спречавању насиља у породици ступа на снагу првог јуна, а Сузана Пауновић, директорка канцеларије за људска и мањинска права, очекује да ће његова примена смањити број жртава. Први пут, каже, предвиђена је координисана сарадња државних органа, центара за социјални рад, полиције, васпитних и здравствених установа, судова и тужилаштва чиме ће, осим превентивних мера, насиље бити благовремено и ефикасно заустављено, а насилници кажњавани.

До сада је, напомиње, велики проблем била блага казнена политика, а мали број изречених затворских казни насилницима условљавао је праксу да жене заштиту траже у сигурним кућама. Посебно је важно, напомиње, и што су проширена овлашћења полицији.

- Статистика јасно каже да су жене и даље у највећој мери жртве насиља. Од укупно 6.124 пријаве које су претходне године поднете за кривично дело насиље у породици, жртве су у 76 одсто случајева биле жене - подсећа Сузана Пауновић. - Да се овако поражавајућа статистика промени, помоћи ће и законска одредба према којој ће бити кажњавана службена лица која не реагују на насиље. Новина у Закону је и увођење дисциплинске оговорности за судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца за непоступање у роковима који су одређени овим законом.

Нови закон, каже наша саговорница, предвиђа и превентивне мере и хитну реакцију надлежних, када процене да особа може бити угрожена. Полиција ће, на основу проширених овлашћења, уместо да чека одлуку суда, моћи да одреди хитно удаљавање насилника из стана и забрани прилазак жртви до 48 сати, а на предлог јавног тужиоца суд може да одреди да се хитна мера продужи још 30 дана. Такође, судови су у обавези да хитно поступају у случајевима насиља.

Како би што боље препознали ризик и деловали превентивно, од новембра 2016, каже Сузана Пауновић, континуирано се спроводе обуке за око 400 полицајаца и за судије и тужиоце, као и за запослене у систему здравља, образовања и социјалне заштите.


ВИШЕ ПРИЈАВА

БРОЈ пријава насиља у породици у 2016. години је, у односу на претходну, повећан за 16 одсто. Сузана Пауновић напомиње да то није показатељ повећаног насиља, већ чињенице да се све више жена охрабрује да пријави насиље.