СВИ који су отишли у пензију без испуњеног старосног услова, од тренутка када напуне 65 година примаће пуну пензију. Измене Закона о ПИО, које ће највероватније ступити на снагу већ средином године, важиће за све пензионере који су због ранијег одласка до сада плаћали пенале. Како "Новости" сазнају, њима ће пензија бити подигнута на ниво без умањења онда када достигну општу старосну границу, али тек од тренутка почетка примене закона.

Новина је и да ће сви који остваре 45 година радног стажа моћи да се пензионишу без обзира на године живота и за њих неће важити казнени поени, а старосна граница биће снижена и за оне са бенифицираним стажом, као и за оне који одлазе са радног места по посебним условима.

- Влада најпре треба да утврди предлог измена и допуна Закона и да га достави Скупштини на усвајање - кажу у Министарству. - Уколико посланици усвоје предложене измене прописа, ПИО фонд ће решењем којим се остварују ова права утврдити да ће осигураник после достизања опште старосне границе остваривати право на пензију без икаквог умањења.

Пошто се услови за жене померају из године у годину, односно повећавају постепено на 63 до 2020, а на 65 до 2032. године, у складу са тим ће се и дамама укидати и пенали.

Казнени поени за сваки месец ранијег одласка са радног места важе од 1. јануара 2015, када су ступиле на снагу претходне измене прописа о ПИО. Право на превремену старосну пензију, односно на чек умањен пеналима од 0,34 до 20,4 одсто у Србији, према статистици Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, тренутно прима 20.087 пензионера. У 2015, на листи је било 11.173 особа, а у 2016. години 8.914, што је укупно 20.087 корисника овог права.

Према подацима ПИО фонда, нешто више од четвртине од укупног броја превремених пензионера или 5.218 корисника тренутно има максимално умањење. То значи да им се на, примера ради, износ од 25.000, чек умањује сваког месеца за нешто више од 5.000 динара.

Према проценама Министарства рада очекивани раст БДП-а, повећана наплата доприноса Фонда ПИО, нове инвестиције и постојећи тренд раста запошљавања даће позитивне ефекте на приход Фонда. То би требало да допринесе и анулирању евентуалног раста трошкова до којих ће доћи укидањем пенала после достизања опште старосне границе.

ПОЉОПРИВРЕДА

У МИНИСТАРСТВУ рада кажу да ће осим пенала у измене Закона о ПИО ући и укидање привремених решења за пензију, као и промена услова за остваривање права на пољопривредне пензије. Како ће ова питања бити решена, још се не зна. Оформљена је радна група која ће понудити могућа решења.