Републички завод за статистику радиће истраживање у периоду од 7.маја до 21.јула ове године о приходима и условима живота у Србији.

Завод је објавио јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао анкетара за потребе спровођења „Анкете о приходима и условима живота“ (СИЛК). Заинтересовани кандидати могу да попуне електронску пријаву на њиховом сајту која ће бити активна до уторка 18. априла, до 12 часова.

Анкета о приходима и условима живота спроведена је четврти пут на територији Србије од маја до јула 2016. године а резултати су објављени почетком овог месеца. У анкети је директним интервјуима учествовало 5.554 домаћинства, односно 15.057 особа старијих од 16 година.

Резултати прошлогодишњег истраживања показали су да је је стопа сиромаштва у Србији 25,5 одсто, односно да је четвртина грађана у ризику да постане сиромашна.

Према подацима РЗС, стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености у 2016. години износила је 38,7 одсто.

Ризицима од сиромаштва најизложенији су млади од 18 до 24 године (32,7 одсто), затим млађи од 18 година (30,2 одсто), док најнижу стопу ризика од сиромашва има популација старија од 65 година (19,1 одсто).

На основу прошлогодишњег истраживања, највећу стопу ризика од сиромаштва имају особе које живе у домаћинствима која чине двоје одраслих с троје или више издржаване деце (49,8 одсто) и особе млађе од 65 година које чине једночлана домаћинства (40,1 одсто).

Када је реч о радном статусу, ризику од сиромаштва најизложенији су пунолетни незапослени грађани (48 одсто), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (девет одсто). Око трећине самозапослених је у ризику од сиромаштва, док је око 15,4 одсто пензионера изложено том ризику, показују прошлогодишња истраживања Завода.