ТРЕЋЕ дете у породици имаће убудуће право на бесплатне уџбенике, без обзира на материјални статус породице. Иста погодност важиће и за свако наредно дете, а као и претходних година - бесплатне уџбенике добиће и сви ученици из породица које примају социјалну помоћ, ђаци са сметњама у развоју или инвалидитетом.

Проширена листа деце којима ће држава обезбедити књиге примениће се на наредну школску годину. Министарство просвете определило је 500 милиона динара за набавку бесплатних уџбеника, а њихов план требало би ускоро да усвоји Влада Србије.

- Ученици млађих разреда основне школе добиће уџбеничке комплете за математику, српски или матерњи језик, свет око нас, природу и друштво и страни језик. У старијим разредима предвиђени су уџбенички комплети за математику, српски или матерњи, први страни језик, географију, историју, хемију, физику и биологију - каже Весна Недељковић, помоћница министра просвете. - Родитељи већ сада могу разредним старешинама да доставе доказ да су примаоци социјалне помоћи.

Школе имају евиденцију о деци са сметњама у развоју и инвалидитетом, јер су то углавном ученици који се школују према индивидуалним образовним плановима.

Прошле године бесплатне уџбенике добило је око 126.000 ученика, а сада се очекује знатно већи број, јер ће свако дете које је рођено као треће, четврто или свако наредно у породици, без обзира на материјални статус, добити књиге.

Министарство просвете у претходном сазиву најављивало је да ће бесплатне уџбенике за текућу школску годину добити и социјално угрожени средњошколци, али им књиге ипак нису подељене. Средњошколци више нису ни у плану за ову врсту помоћи.

Када Влада усвоји план набавке бесплатних уџбеника, Министарство просвете расписаће јавне позиве за издаваче. Школе су саме већ изабрале литературу која се користи на часу, а одабрана издања су већ у Каталогу уџбеника који важи од 2016/17. до 2018/19. године. Како школе треба исте наслове да користе ове три године, ученици ће моћи и да наследе уџбенике од претходне генерације.


БИБЛИОТЕКАМА 100 МИЛИОНА

ОСИМ пола милијарде динара намењених за бесплатне уџбенике, Министарство је предвидело и да 100 милиона потроши на набавку публикација за школске библиотеке. Приоритет за набавку енциклопедија, речника и других књига важних за наставу имаће школе у мање развијеним срединама. Школе ће саме предлагати које наслове желе да добију.