СВИ мигранти којима Србија одобри право на уточиште имаће убудуће право на бесплатно учење нашег језика, и помоћ при образовању и запошљавању. Пре неколико дана Влада је донела уредбу којом се уређује начин укључивања у друштвени, културни и привредни живот људи који су добили једну форму азила, захваљујући којој могу да остану овде и интегришу се у систем. Како сазнајемо, у овој години уточиште је добило 19 људи.

Они добијају право на обезбеђено учење српског језика, упознавање са српском историјом, културом и уставним поретком, помоћ при укључивању у образовни систем, помоћ у остваривању права на здравствену и социјалну заштиту, као и при укључивању на тржиште рада. Око свега овога требало би да им помогне Комесаријат за избеглице.

Држава ће обезбедити по 300 часова српског у току школске године. Азиланти који имају услове да обављају послове за које је потребна висока стручна спрема могу добити и додатних 100 часова нашег језика и писма у школама за стране језике.

Онима који похађају српске школе, поред класичне наставе српског, обезбеђује се и додатних 140 часова нашег језика и писма у школама за стране језике или у њиховој редовној школи, ако за то има услова. Старији од 65 добиће у току године по 200 часова српског, да би се оспособили за основну, свакодневну комуникацију. Избеглицама које морају да путују на часове мимо свог места боравка, Србија ће плаћати путне трошкове.

Када је реч о упознавању српске културе, историје и уставног уређења, држава ће финансирати до 30 сати предавања годишње. Програм предлажу удружења, а одобрава га и финансира Комесаријат.

Деци која су добила уточиште обезбедиће се укључивање у предшколски и школски систем, као и уџбеници и школски прибор, биће им пружена помоћ приликом признавања страних школских исправа и при учењу, као и финансијска помоћ за укључивање у ваннаставне активности. Одрасли неписмени добиће шансу да се описмене.

Људима којима је признато право на уточиште држава ће помоћи и приликом запошљавања, тако што ће асистирати у прибављању докумената неопходних за пријављивање на евиденцију Националне службе и агенција за запошљавање, сарађиваће са њима приликом признавања страних школских исправа, а омогућиће им и додатно образовање и обуке у циљу доквалификације или преквалификације.

Осим права на уточиште за 19 људи, српске власти ове године издале су и 22 решења о супсидијарној заштити за особе које немају право на азил, али се верује да би повратак у земљу порекла за њих могао да буде опасан.

НОВЧАНА ПОМОЋ

Онима који су добили уточиште, Комесаријат за избеглице може обезбедити и једнократну новчану помоћ ако постоји посебна социјална или здравствена потреба, и то на њихов захтев. За сваку особу којој је признато право на ову врсту азила Комесаријат ће израдити једногодишњи план интеграције.