ПАРОВИ који ни после два покушаја вантелесне оплодње нису успели да добију потомке, већ од данас могу да се пријаве за трећи покушај ВТО о трошку обавезног здравственог осигурања.

То је, на иницијативу Републичког фонда омогућено изменом Правилника о обиму и садржају права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципацији за 2016. годину у делу који се односи на вантелесну оплодњу, који је ступио на снагу 25. јуна ове године. Влада Републике Србије дала је сагласност на наведени Правилник који је објављен у “Службеном гласнику” 17. јуна 2016. године.

За ове парове важе исти услови као за први и други покушај, а које је утврдила Републичка стручна комисија за лечење поступцима БМПО.

Осигурана лица која се пријављују за трећи покушај ВТО такође имају могућност да се приликом изласка на лекарску комисију филијале определе да процес обаве у једној од пет државних установа (КЦ Србије, ГАК “Народни фронт”, КЦ Ниш, КЦ Војводине и ОБ Ваљево) или у једној од 11 приватних установа са којима РФЗО има закључен уговор.

Републички фонд је обезбедио довољне капацитете до краја године за сва три покушаја вантелесне оплодње, како у државним тако и у приватним здравственим установама.

ОСТАЛА ГРАНИЦА ОД 40 ГОДИНА

У стручним круговима већ неко време расправљало се о могућности да се за биомедицински потпомогнуту оплодњу о трошку здравственог осигурања подигне старосна граница за жене, која је сада 40 година. Превагнуо је, ипак, став да је боље да се омогући већи број покушаја вантелесне оплодње, јер то, према мишљењу лекара, више него померање старосне границе, повећава шансе за потомство.