БЕОГРАД - Стопа незапослености у Србији за становништво старости 15 и више година је 19 одсто и то 18,5 одсто за мушко и 19,6 одсто за женско становништво, подаци су анкете о радној снази коју је спровео Републички завод за статистику Србије.

Та стопа је највећа у београдском региону, 20,5 одсто, затим следе регион Јужне и Источне Србије, 20,2 одсто, и регион Војводине са 19,2 одсто, док је незапосленост најмања у региону Шумадије и Западне Србије, 16,6 одсто.

У саопштењу је наведено да је стопа запослености младих у првом кварталу 2016. године у односу на исти квартал 2014. године, повећана са 13,1 одсто на 16,2 одсто, док је стопа незапослености у том периоду смањена са 52,5 одсто на 44,2 одсто.

Анкета је спроведена на узорку од 11.500 домаћинстава и односи се на први квартал године.