Комисија коју је образовао Универзитет Мегатренд у Београду једногласно је одлучила да нема основа за оспоравање оргиналности докторске дисертације министра унутрашњих послова Небојше Стефановића.

Сенат Мегатренд универзитета образовао је 5. јуна 2014. године Комисију за оцену основаности покретања поступка поништавања дипломе Факултета за пословне студије у Београду о стеченом звању доктора економских наука, издате на име Небојше Стефановића, саопштио је Универзитет Мегатренд.

"Комисија је једногласно Сенату Универзитета предложила, ценећи, како суштинске, тако и формалне елементе, да нема основа за оспоравање оргиналности докторске дисертације Небојше Стефановића", наводи се у извештају Комисије који је објављен на веб сајту Мегатренд универзитета.

Како се подсећа, чланови Комисије били су проф. емеритус Оскар Ковач, проф. Др Борис Кривокапић, проф. др Недо Даниловић и доц. др Михајло Рабреновић.

У детаљном извештају на 12 страна Комисија је анализирала поступак стицања доктората, конкретне примедбе опонената доктората Небојше Стефановића, научну и методолошку утемељеност, садржај његовог доктората и остале примедбе изнете у јавности.

"Сенат Мегатренд универзитета, на седници одржаној 11. јуна, прихватио је закључке Комисије и сагласио се са ставом да је кандидат Небојша Стефановић пријавио, израдио и јавно одбранио докторску дицертацију у скаду са Законом и прописима Мегатренд универзитета, те да стога нема разлога за покретање поступка

за поништење дипломе доктора наука", наводи се у извештају Комисије.

Целокупан извештај Комисије доступан је јавности на сајту Мегатренд универзитета.