БЕОГРАД - По новом правилнику који је ступио на снагу, максимални дозвољени ниво афлатоксина у млеку повећан је са 0,05 до 0,25 микрограма по килограму, објавило је Министарство пољопривреде.

Овај правилник ступио је на снагу 15. јула, дан након објављивања у "Службеном гласнику", а примењује се до 31. децембра 2014. године.

Одлуку је донела министарка пољопривреде и заштите животне средине, уз сагласност министра здравља.

Назив тог документа је Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља.

Претходно је на снагу првог јула на снагу ступио правилник којим је ниво афлатоксина са 0,5 смањен на 0,05 микрограма по килограму.