НА један оглас за посао у Србији се пријави у просеку 150 кандидата, али на поједине позиције конкурише и по 1.500! Својим биографијама, показују последњи подаци до којих је дошао ”Инфостуд”, послодавце су највише ”бомбардовали” разни менаджери, пословни секретари, телефонски оператери, књиговође, магационери и курири.

- Током 2012. је објављено око 11 одсто више огласа него 2011. године, а посао је овим путем пронашло око 20.000 људи - објашњава Елена Ердељановић из ”Инфосуда”. - Занимања у оквиру трговине и продаје су се издвојила као убедљиво најтраженија, са скоро 35 одсто удела у укупном броју објављених огласа. А у топ пет најтраженијих занимања нашли су се и послови у области администрације и рачуноводства, економије, транспорта, угоститељства, маркетинга и пи-ара.

Она објашњава да су потребе тржишта рада и интересовања кандидата и даље у расколу јер су послодавци најчешће расписивали огласе за комерцијалисте, продавце, административне раднике, возаче и програмере, док су кандидати показивали највеће интересовање за менаджерске позиције у продаји и извозу, пословној администрацији... С друге стране, послодавци су најмање трагали за библиотекарима, инжењерима графичке технологије, сниматељима, проценитељима ризика, стјуардима, дефектолозима и санитарним техничарима, па су кандидати заинтересовани за ове позиције имали врло мало прилика да нађу посао у струци.

НЕГДЕ ТРАЖЕ
80 ОДСТО
ВИШЕ Област информационих технологија је током последње две године забележила пораст од чак 80 одсто више огласа. Ипак, број пријава у овој категорији још није довољно висок како би задовољио све потребе послодаваца, те ове позиције и даље спадају у области где кандидати најлакше долазе до посла.

Високо образовање било је обавезан или макар пожељан услов за добијање посла у чак 55 одсто огласа, док је знање енглеског језика тражено у чак 72 одсто.

И у Националној служби за запошљавање кажу да се по завршетку сваког конкурса послодавци нађу ”у мору” радних биографија јер је хроничан дефицит послова проузроковао да ”сви аплицирају за све”.

- Питање је, међутим, колико тих људи заиста одговара ономе што се тражи јер је чињеница да већина кандидата конкурише за радна места иако знају да немају потребне квалификације - каже Невена Летић из НСЗ и објашњава да је посао њихове службе да ”филтрирају бројне пријаве”:

- Послодавци се обрате НСЗ и траже одређене профиле, а ми изаберемо у просеку по три-четири кандидата који сасвим одговарају траженом послу и који су заинтересовани да раде. Тај се рецепт показао далеко успешнијим.

Она рачуна да су послодавци у последњих годину дана од НСЗ тражили 55.583 кандидата за разна занимања.

- До сада смо успели да запослимо 32.998 - додаје Летићева и поручује да ту није крај јер су још неки конкурси отворени. - Највећи број незапослених је ангажован у Београду (7.387), али је и даље атрактиван Крагујевац. Пораст запошљавања примећен је и у Лесковцу.