ОДРЕДБЕ Владине уредбе о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаджбини и Равногорског покрета у области борачко-инвалидске заштите из 2005. године нису у сагласности са уставом и Законом - закључио је Уставни суд.

Ова одлука логична је последица укидања делова Закона о правима бораца и војних инвалида још пре неколико месеци, објашњавају "Новостима" у Уставном суду.

Овај суд прогласио је неуставним одредбе према којима су борци НОР-а особе које су ступиле у Југословенску војску у отаджбини, односно Равногорски покрет пре 1. јануара 1944. године за мушкарце, односно пре 1. јануара 1945. за жене, а учествовали су у рату до 15. маја 1945. године.

Чланови Равногорског покрета, према одлуци УСС, немају право на здравствену заштиту, борачки додатак, личну инвалиднину, додатак за негу и помоћ, ортопедски додатак, право на бањско и климатско лечење. Они су остали и без права на ортопедска и друга помагала, породичну инвалиднину, накнаде за време незапослености, путничко моторно возило, породични додатак...

Чланови Равногорског покрета имају право на пензију и професионалну рехабилитацију, бесплатну и повлашћену вожњу.

Против Устава је и право на добијање равногорске споменице.

Противуставне и противзаконите су и оне одредбе које дефинишу партизане, односно припаднике ЈНА као борце који су ушли у рат од 12. септембра 1944. до 15. маја 1945. године.

Суд је одбацио захтев да се обустави извршење појединачних аката и радњи које су предузете на основу одредаба ове Уредбе.