ОКО 1,3 милиона људи у Србији потпуно је или делимично неписмено. Међу њима је око 250.000 грађана који уопште не знају да пишу, док преосталих милион делимично уме да чита и пише, али не разуме прочитани текст. Готово половина становништва у Србији има завршену само основну школу или нема свих осам разреда.

У целом свету данас се обележава Међународни дан писмености, а ови подаци забрињавају и показују да се из године у годину слика писмености у Србији не мења значајно.

Ситуација је једнако забрињавајућа и међу децом школског узраста, која умеји да читају и пишу, али у великој мери имају проблем разумевања текста. Резултати међународног ПИСА тестирања из 2009. године, показали су да је трећина петнаестогодишњака, који су учествовали у овом тесту, функционално неписмена - да не разуме добро прочитани текст. Ове године тестирана је нова генерација ученика првог разреда средње школе, а крајем следеће године биће познато да ли су били успешнији.