Дирекција као полиција

Д. П. ВЕЛјКОВИЋ - Н. БИЈЕЛИЋ

29. 03. 2007. у 19:08

Дирекција као полиција
Идуће године Србија добија институцију за управљање одузетом имовином. По налогу МУП, тужиоца или суда ова Дирекција откриваће имовину стечену вршењем кривичних дела, а њени службеници имаће сва полицијска овлашћења осим да примене физичку силу

БЕОГРАД - Србија би од 1. јануара, у оквиру реформе правосуђа требало да добије Дирекцију за управљање имовином, коју суд одузме, привремено или трајно, у кривичном, прекршајном или поступку за привредне преступе.
Сврха ове иновације је, у ствари, заплена имовине која је стечена организованим и "обичним" криминалом, као и корупцијом. Смисао је у ефикаснијој борби државе са најтежим облицима криминалитета.
Имовина о којој је реч може бити у облику новца, акција и других хартија од вредности, приватних предузећа, вила, возног парка...
Истина, и до сада су наши судови имали законску могућност да "конфискују" имовину за коју су утврдили да је стечена извршењем кривичног дела, али се тиме у пракси нису претерано бавили, а газдовање таквом имовином био је посао судија.
Сада у причу улази Дирекција, која не само што управља том имовином ради очувања њене вредности до краја судског поступка, него и. процењује њену вредност, располаже новцем добијеним продајом одузете имовине, води статистику судских поступака у којима је одузета...
Посебно важно овлашћење Дирекције биће да на захтев суда, јавног тужиоца или полиције утврди коју све имовину поседује неки осумњичени грађанин и да провери њено порекло. Тиме би се олакшао рад правосудних органа, који би могли да буду одлучнији у коришћењу ових законских овлашћења.
Директора Дирекције постављаће Влада Србије, а на унутрашње уређење Дирекције примењиваће се прописи који се односе на државну управу.
Занимљив је члан седам предлога Закона о управљању одузетом имовином, у којем се каже да запослени у Дирекцији који раде на утврђивању постојања и провери порекла имовине за конкретног осумњиченог "имају овлашћења полиције и овлашћени су да, у складу са законом, предузму све истражне радње, изузев ограничења кретања и принудног довођења лица". На права и обавезе ових радника Дирекције примењују се прописи којима се уређује положај овлашћених службеника полиције.
То омогућава самосталност Дирекције у извршењу задатака, а ова нова "врста" полиције имаће сва полицијска овлашћења осим оних која спадају у физичку принуду, за шта остаје надлежан МУП.
Предлог закона је у скупштинској процедури, а када ће тамо доћи на дневни ред, не зна се.

БЕЗ ТАЈНЕ
ПО ПРЕДЛОГУ закона, сви државни органи, банке, друге финансијске организације, привредна друштва и остали морају да доставе Дирекцији све имовинске податке за осумњиченог. У томе не могу да се позивају на службену, пословну или државну тајну. Дирекција од јавности мора да их чува као службену, пословну или државну тајну.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације