Златни љиљан за масакре (4)

В.П.- Е.Р.

05. 07. 2006. у 18:04

Које је све злочине Хашки трибунал опростио Насеру Орићу - Смрт дечака Слободана Стојановића показала колико се мрзело све што је српско. Већина жртава је пре ликвидације унакажена. За "подвиге" Орић награђен "златним љиљаном" - највећим одликовањем за во


     СРПСКИ засеоци или подручја углавном муслиманских села зворничке општине, опколиле су у току ноћи локалне муслиманске оружане формације - припадници Армије БиХ и освојили 6. новембра 1992. Највише су страдала села Горња и Доња Каменица. Заробљени су многи Срби, браниоци ових заселака и чланови њихових породица.

     Не зна се поуздано колико је људи тада убијено. Препоставке се крећу од 109 до преко 250. Војска Републике Српске вратила се на овај терен и ослободила Каменицу 16. фебруара 1993. Још од тада се трага за несталима.

     Активности на ископавању гробница почеле су истог дана, наставиле се 15. марта исте године и наредних неколико месеци. У седам заједничких гробница, углавном на локалитетима Глођанско брдо, Козјак, Трешњица, Маскалића поток, и Широки пут, пронађена су тела више десетина жртава. Многе од њих биле су укопане у оближњим шумама. Тела су им била у стању распадања.

ОДСЕЦАЛИ ГЛАВЕ
     СВИ нису могли да буду идентификовани. Стручњаци тврде да тек када буду пронађене још неоткривене гробнице, добиће се коначни резултати овог српског страдања почетком новембра 1992. За сада су познате 53 жртве.

     Тим стручњака судске медицине који је предовдио познати патолог др Зоран Станковић са ВМА, приликом ексхумације и идентификације покојника, утврдио је да су безмало све жртве, претходно мучене и убијене на веома свиреп начин. О масакру су сведочила измасакрирана тела и тела без главе, или појединих удова, ексери и гвоздене шипке у лобањама и грудима, ланци на зглобовима ногу и руку, лобање разбијене тупим предметима, одсечене мошнице, спаљени делови тела. Само три откопане жртве убијене су из ватреног оружја.

     Са обдукционим бројем З - 18 сахрањен је један од њих, Триша Михајловић. НА њему је пронађена сива војна блуза, кошуља, панталоне, дугачке гаће, джемпер, чарапе. Обућу није имао. Нити документа или неке личне ствари.

     - Око врата је имао пластифицирану омчу - сведочи за "Новости" др Станковић. - На врату је остао траг од њеног стезања. Обе ноге у пределу скочних зглобова биле су му чврсто везане жицом, као и лева подлактица која је била привезана црном жицом дугачком око метар и по. Други крај је био обавијен и везан за доњу надлактицу. Иако је тело било у стању одмакле трулежи, са великом вероватноћом могу да кажем да је смрт била насилна.

Познати патолог је на његовој глави могао да констатује и разорење и оштећење великог мозга, преломе лица, и трагове задављења.

СВУДА РАНЕ
     СМРТ дечака Слободана Стојановића показала је колико се мрзело све српско. Када је имао само 12 година, његово тело је пронађено без одеће. Око појаса је имао обавијен само тегет раднички мантил са ознаком "Приморје".

     - Велика је вероватноћа да је смрт наступила услед разарања и оштећења великог мозга - вели наш саговорник. - Константовали смо и рану на левој половини чела, улазни отвор, прострелине нанете пројектилом из непосредне близине. Имао је и ране на телу, трбуху, секотине...

     За ове "подвиге" Насер Орић је са још деветорицом од великог броја својих саучесника, Указом председника Председништва БиХ Алије Изетбеговића, награђен "златним љиљаном" - највећим одликовањем за војне заслуге Републике БиХ .
     Према казивањима малобројних преживелих, одговорни за злочине су Насер Орић, Шабан Редић, Мухамед Чикарић и Сенад Салкић. Непосредни извршиоци били су, између осталих, Веиз Бијелић, његов син Зоран Бијелић, Мухамед Реджић, Абдурахман (Мустафе) Реджић, Алија (Мустафе) Реджић, Аљо Реджић, Мухамед Ризић, Мухидин Ризлић, и још двадесет муслиманских бојовника регрутованих из околних села.
     Сва српска имовина у засеоцима Каменице опљачкана је и до темеља уништена.
                                        


ОДОХ ЈА ПО ЛЕСИ
     СЛОБОДАН Стојановић је пронађен са шест избијених зуба горње вилице и са разрезаним трбухом у облику крста. Иако се стално понавља да га је убила месна Албанка Елфете Весели која је припадала формацијама Насера Орића, она никада није одговарала.

      Видећи да не иде на добро, Слободан је са родитељима у четвртак, 4. јуна 1992. године, кришом отишао код кума у сеоце Дженарике на обали Дрине.Тек што су стигли, рекао је оцу:"Тата, остаде нам Леси на ланцу. Одох по кера."

     Био је то последњи пут да су га родитељи видели живог.


ЗВОРНИК
     У СВИМ правосудним предметима до сада, домаћим или Хашког трибунала, зворничка општина се помиње као место где су најстрашније злостаљвани и убијани муслимани. Посебно се издвајају дом културе у Челопеку, пољопривредно добро Економија...
     Ни у једном од њих, међутим, нису забележена страдања српског становништва.


СВЕЋЕ
РОДБИНА убијених Срба на подручју сребреничких и братуначких села Загони, Залазје, Биљача и Крњићи у среду је обиласком гробља и паљењем свећа обележила 14 година од страдања 32 српска цивила, које су у овим селима убили припадници муслиманских јединица из Стребренице под командом Насера Орића. Све куће су опљачкане, разорене и запаљене.
МИ­О­ДРАГ ПО­ПОВ: "СУ­ЗЕ СУ ИСТЕ ВЕ­РЕ"

ВО­ЗА­ЧИ КА­МИ­О­НА
МУЧ­КИ УБИ­ЈЕ­НИТО је ве­ли­ка рас­кр­сни­ца дрин­ских пу­те­ва. Ка­да се кре­не из Звор­ни­ка, ка Бра­тун­цу, не­ко вре­ме се пра­ти Дри­на ко­ја са ле­ве стра­не те­че низ­вод­но. За­тим пут во­ди де­сно, оста­вља ре­ку и ула­зи међ пла­ни­не. Та­ко се пу­ту­је пар ки­ло­ме­та­ра, а по­том сти­же у пре­ле­пу до­ли­ну. Ко­њи се не мо­гу ви­де­ти, али про­стра­но по­ље се ба­шка­ри из­ме­ђу два бр­да. Пи­то­ма при­ро­да, до­не­дав­но и љу­ди. Ли­чи на Швај­цар­ску, твр­де они ко­ји су у тој зе­мљи ра­ди­ли. Ре­кло би се бо­га­то ме­сто, њи­ма су тр­ве­ња нај­ма­ње по­треб­на. Са де­сне стра­не, два­де­се­так ме­та­ра од пу­та, ле­пе, но­ве ку­ће. Увек се пу­но ве­ша су­ши по те­ра­са­ма, и по то­ме се ви­ди да ту жи­ве мно­го­чла­не по­ро­ди­це. У цен­тру се­ла, не­по­сред­но крај пу­та, ве­ли­ка джа­ми­ја ко­ја па­ра не­бо и ви­си­ном до­ми­ни­ра. Кроз Ко­ње­вић По­ље во­ди ма­ги­страл­ни пра­вац ка Са­ра­је­ву. На кра­ју се­ла је рас­кр­сни­ца и она де­ли пут, ле­во ка Кра­ви­ци, де­сно у Ми­ли­ће, Вла­се­ни­цу, Со­ко­лац и Са­ра­је­во.
Упра­во тим пу­тем се из Звор­ни­ка ка свом од­ре­ди­шту, руд­ни­ку бок­си­та у Ми­ли­ће, вра­ћа­ла ко­ло­на ка­ми­о­на на­кон ис­по­ру­ке ру­де. У овом се­лу по­ста­вље­на је за­се­да и из­не­на­да су на­пад­ну­ти. Уби­је­но је свих пет во­за­ча ка­ми­о­на руд­ни­ка. О том до­га­ђа­ју го­во­рио је мно­го ка­сни­је је­дан од за­ро­бље­них му­сли­ман­ских вој­ни­ка, не­ки "Ске­јо", Мир­сад Су­леј­ма­но­вић. Ис­при­чао је да су у том на­па­ду уче­ство­ва­ле две гру­пе бо­ра­ца из окол­них се­ла. Зна­ли су ка­да ће ка­ми­он на­и­ћи, по­ста­ви­ли су за­се­ду и све их по­би­ли, из­ма­са­кри­ра­ли и ба­ци­ли крај пу­та.
Сан­ди­ћи, 29. мај 1992. - Ме­шта­ни Му­сли­ма­ни у овом се­лу по­ди­жу ба­ри­ка­ду и за­у­ста­вља­ју са­о­бра­ћај­на во­зи­ла ка Са­ра­је­ву. Од­мах ка том ме­сту кре­ће по­ли­циј­ска па­тро­ла из Бра­тун­ца да ви­ди шта се де­ша­ва и укло­ни пре­пре­ке са пу­та и ус­по­ста­ви са­о­бра­ћај. Упра­во на тој де­о­ни­ци по­ста­вље­на је за­се­да и пу­ца­ју на по­ли­ци­ју. Уби­јен је на­чел­ник по­ли­циј­ске ста­ни­це Бра­тун­ца Ми­лу­тин Ми­ло­ше­вић и још де­вет ли­ца.
У не­ким стра­ним ме­ди­ји­ма на­кон тог зло­чи­на по­ја­ви­ла се вест да су на­чел­ни­ка по­ли­ци­је Ми­ло­ше­ви­ћа у ства­ри уби­ли Ср­би за­то што је, на­вод­но, бра­нио Му­сли­ма­не. У се­лу Сан­ди­ћи, ту на ли­ва­ди где је из­вр­шен ма­са­кр, и он је за­ко­пан са оста­ли­ма. Тек на­кон де­сет ме­се­ци Му­сли­ма­ни су до­зво­ли­ли да се пре­у­зму њи­хо­ва те­ла и да их по­ро­ди­це са­хра­не у свом ме­сту, ка­ко до­ли­ку­је.
Опар­ци, 1. јун 1992. - Уби­је­но је шест Ср­ба, по­па­ље­не су све два­де­сет две срп­ске ку­ће. Пре­жи­ве­ли све­до­ци при­ча­ју да су то ура­ди­ле њи­хо­ве ком­ши­је из су­сед­них се­ла. Код пр­вих ку­ћа ле­жа­ла су бе­жи­вот­на те­ла Жи­во­ји­на и Ди­ко­са­ве Пе­тро­вић. Он је по­го­ђен из пу­шке у гру­ди и ли­це, а она пре­кла­на.
Зло са пе­ча­том Сре­бре­ни­це се за­хук­та­ва. Зло­чи­ни су све че­шћи и све гро­зни­ји.
Ло­зни­ца, 4. јун 1992. - Гру­па ме­шта­на из су­сед­ног се­ла Пи­ри­ћа, на ли­ва­ди ис­пред се­ла Ло­зни­ца, не­што по­сле 15 ча­со­ва на­па­ла је Срећ­ка Ми­ло­ва­но­ви­ћа и ње­го­ву же­ну Јо­ва­ну док су чу­ва­ли ов­це. Ухва­ти­ли су их и из­бо­ли но­жем. Ка­да су сти­гли срп­ски вој­ни­ци, Јо­ва­на је још да­ва­ла зна­ке жи­во­та, и не­ду­го за­тим је из­дах­ну­ла. Срећ­ка је крај по­то­ка у тр­њу пред­ве­че про­на­шао ње­гов брат Ста­но­је. Ви­део је ве­ли­ку ра­ну на вра­ту ис­под ле­вог уха, као и ра­ну на гру­ди­ма. Обе су би­ле на­не­те но­жем. Сна­ја Јо­ва­на има­ла је ви­ше ра­на у пре­де­лу сто­ма­ка и гру­ди. Док су их уве­че са­хра­њи­ва­ли, Му­сли­ма­ни из су­сед­ног се­ла По­ло­зни­ка пу­ца­ли су по гро­бљу, па су под ва­тром на бр­зи­ну за­гр­ну­ли гро­бо­ве, а ка­сни­је, у то­ку но­ћи, до­вр­ши­ли за­ко­па­ва­ње.
Ру­по­во Бр­до, 10. јун 1992. - Срп­ско се­ло где је од 116 жи­те­ља би­ло са­мо 8 Му­сли­ма­на. Ра­но из­ју­тра, не­што пре пет са­ти, нап­да­ну­ти су са че­ти­ри стра­не. Би­ло је из­ме­ђу 150 и 250 на­па­да­ча. Од 5 ују­тру до 15 са­ти се­ло је бра­ни­ло са­мо де­се­так ме­шта­на ко­ји су оста­ли у сво­јим ку­ћа­ма. Ни­су мо­гли из­др­жа­ти на­па­де, јер њих је би­ло не­у­по­ре­ди­во ви­ше. Пе­то­ро Ср­ба је уби­је­но, а спа­ље­но 37 ку­ћа. Во­ји­слав Ми­лин­ко­вић је уби­јен пред ку­ћом, а ње­го­ва су­пру­га Мир­ја­на на кућ­ном пра­гу. По­том су уне­се­ни у ку­ћу и спа­ље­ни.

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације

Коментари (13)

Bili_piton

05.07.2006. 23:56

Samo tako nastavite ,branimo se samo istinom i samo istinom jer je to jedini nacin ,sve zlocine za koje se ima dokaz na videlo i sva imena izvrsitelja za koje se pouzdano zna hiljadama puta iznositi u javnost da ih buduca pokoljenja zapamte ,a sto se tice onih *urvetina njih se ne treba te bojati jer ovaj put su nam na vrh one stvari i nece biti dobro ako se pojave u bilo kojim novinama ili televizijama,toliko od mene i samo tako nastavite pa makar i raspirivali mrznju kako oni rekose ako je istina raspirivanje onda smo svi mi duzni da je raspirujemo!!!

kompromis

06.07.2006. 15:27

Mnogi ce reci da proslost treba ostaviti vise iza nas, i krenuti dalje... Ja upravo mislim suprotno. Posto smo medijski rat totalno izgubili, pa ispada da su se Srbi cak i izmedju sebe ubijali, sada je sansa da istina izadje na vidjelo i da se malo bolje prikazu cinjenice i posljedice dogadjaja iz ranih `90tih. Sada mnogima postaje sve jasnije zbog cega je muslimane stigla Srebrenica `95. Pohvala vecernjem listu, sto ipak ti srpski mucenici nisu zaboravljeni, a o tom kopiletu Oricu i ostaloj bandi treba jos vise da se sazna. Istina kad tad ispliva. Neka dobro razmisle da li ce ikada doci i prosetati mirno Rep. Srpskom. Njegovim slavljenjem balije same sebi skacu u stomak, jer samo jos dodatno uvjeravaju srpski narod da sa balijama nece i ne moze biti zajednickog zivota. Ovo sada, nadam se je samo trenutno stanje stvari sto se RS tice, a samo od srpskog naroda zavisi da li ce uspjeti da se odupre svim pritiscima i odrzi na tim prostorima. Trajni mir bice kad se Srpska odvoji od te umjetne tvorevine, pa neka uzivaju u medjusebnoj "ljubavi" sa Hrvatima. Vec vise puta ponavljam da nas je skupo kostalo "bratstvo i jedinstvo" vec po drugi put u ovome vijeku. Pa ako se jos nismo opametili onda izvinite nista bolje ni ne zasluzujemo. Jos jednom, svaka cast vecernji. Vi jos niste podlegli ucjenama i pritiscima da se ne pisu ovakve stvari "posto nije red" da se pise tako o muslimanima, "jedinim nevinim zrtvama" u tom sumanutom ratu gdje su "srbo-cetnicki agresori" krivi za sve odreda, pa naravno i za mrtve Srbe. Dobro je jos da ima nekoga ko to pise, jer ako presutimo lazima, bicemo zapamceni kao zaista neki agresori koji su bezobzirno napali drugu zemlju, a ne kao narod koji je branio i ginuo na svojim ognjistma i kucnim pragovima.

Marinko Cutuk

06.07.2006. 15:35

Nacisticka-Gobelsova politika kaze : Tri puta ponovljena laz ,cetvrti put postaje istina." Pa zasto nebi ostali dosljedni te politike koju provlacite kroz vasu historiju .

jasmin

06.07.2006. 18:20

zao mi je svih zrtava! Srebrenica 8000 i jos ih nalazimo! jos malo pa glasanje suda u hagu za genocid nad boshnjachkim narodom u bih u nasu korist. nadam se da cete ga prihvatiti kako treba a to je da se poklopite vise sa vasim tvrdnjama da smo i mi krivci! 99% zrtava je boshnjachko a 1% vashe. pa recite mi ko je lud ovdje? dosta vise prebiranja po nasim ranama. prihvatite krivicu i odgajajte djecu da ne kolju kad se ne slazu s nekim u vezi neceg nego na miran nacin da se dogovore. kako god okrenes niko od vas me nece razumjeti! al moram napisati sta mislim i znam. NADAM SE da cete se vise okrenuti SAMO SEBI. Kanite se BIH, tamo vam nije mjesto, tj onim koji hoce da MI je djele!

Crni,

06.07.2006. 20:56

Molim Gospodina Stankovica da kao Komandant Srpske vojske kojeg sam i sam odabarao , njegove sposobnosti da istraje na nivou njegovog dostojanstva i Internacionalnoj misiji dokaze da srpski Narod nije zasluzio to sto mu Zapad Reprezentuje. Dosta je zapadnih bljuviotina koje sam i sam osetio.

ja

08.07.2006. 13:41

Pohvale Vecernjim Novostima.Samo napred!!!Pisite i pisite i pisite i pisite i opet pisite....nemojte nikada prestati.Bilo je kranje vreme da pocnemo da pricamo i o nasim mrtvima,da govorimo sami za sebe, a ne da se ulizujemo drugima da se izvinjavamo cak onda i kad nismo krivi.Pisite sve redom!Ti muslimanski i ustaski gmizavci ce ispariti kad tada....svi su oni jednom bili Srbi...iskreno zao mi ih je.Nek pogledaju sami sebe u ogledalo,i nekad jednom zauvek shvate da se Srba nece resiti!Niko nas se nece resiti!Sudite nam i trpajte nas u zatvore,koljite nas i ubijajte te,samo nas cinite jos vecim patriotama.Necete nikada biti ko mi,i pomirite se sa cinjenicom da su Srbi bolji od vas.I prestanite da visite po nasim sajtovima.Ako su vasi sopstveni toliko jadni to nije nasa stvar.Cisto sumnjam da Srbi vise po vasim sajtovima.Znamo da nas volite i da patite za nama a to dokazujete sa samom tom cinjenicom da nas vec dve decenije ne ostavljate na miru.Nece nikada vise biti mi i pomirite se jednostavno sa cinjenicom da ste poturceni.Mars na Drinu,balije!

muhamed čikarić

16.07.2006. 19:29

Bilo bi lijepo da pojasnite navode iz teme "zlatni ljiljan za masakre",tačnije imena i prezimena ubijenih srba 06.11.1992 na prostoru kamenice.Svi ubijeni su vojnici VRS,među ubijenim nejma civila.Sva okolna sela koja su samo prije 10 dana srpski vojnici spalili do temelja su čista muslimanska.Vojnici su poginuli u akciji poznata kao "Glođansko Brdo".Možete lahko provjeriti da mjesta na kojim su ginuli nisu više od 300 metara udaljenija od džamije u selu Glodi.Tačno je da je među ubijenim bilo i vezanih ruku i nogu,ali u svrhu dovlačenja sa mjesta pogibije do mjesta ukopa (vlastiti rovovi kojie su prije nekoliko dana iskopani sa mašinama).Zarobljenih koliko je meni poznato nije bilo,pa je nesvatljiva izjava jednog doktora koji je eto postao i ministar da su premlaćivani i mučeni a nakon toga ubijeni.Upitali se taj doktor koliko truje narod,koliko ponovo izlaže bolu porodice poginulih ,lažući da su njihovi mučeni.Obzirom da sam učesnik ove akcije meni je sve kristalno jasno,drugima i nakon toliko godina izgleda nije.želim da kažem da su u ovoj akciji izginuli jer ove prostore nisu poznavali za razliku od onih koji su ih napodali.Mi smo šumu iznad naših sela znali kao svoj džep , pogotovo oni koji su iz sela Glodi ,Kadrići , Redžići ,Bakraći (glođansko brdo je između ovih sela).

Dr Selektor

07.08.2006. 00:44

Posao je zavrsen! Bosna je pukla! Ostala je samo idiotska zabluda da je moguce bilo kakvo zajednistvo uz istovremeno insistiranje na tezi da je trecina stanovnistva u jednoj drzavi genocidna samo je problem to sto ona toga nije svjesna. Takve su nebuloze najjaci temelj Republike Srpske. Bosna je monstrum drzava u kojoj svaka kuca ima svoju "knjigu dugova" sa otvorenim datumima izmirenja! Da BiH NEMA PERSPEKTIVU NI POD RAZNO najbolje kazuje cinjenica da taksa za ispis iz knjige drzavljana BiH IZNOSI 1.700 KM. BiH SA PREMIJEROM KOJI NE POZNAJE NITI JEDAN STRANI JEZIK moze u EZ samo onda kada ostali budu bjezali iz nje.

Nešto je trulo u državi...

07.08.2006. 23:26

Muslimani su uporni u svojim nebulozama da su oni apsolutni pravednici i jedine žrtve rata u BiH nazivajući polovinu vlastite države genocidnom tvorevinom. Sve što je od njih nastalo, to je "bogom dano", a što je srpski interes, to je genocidno, pogano, agresorsko i zločinačko. Tako se nije sačuvala ni jedna država u istoriji pa neće ni Bosna - država čije ni samo ime ne voli više od polovine snjenih stanovnika (Srbi i Hrvati). Sledeći put Srbima i Hrvatima je jasno - čim se karte pravilno poslože - svako na svoju stranu pa šta trećima ostane nek im je sa srećom! U prilog rečenom ide i činjenica da su za vrlo kratko vrijeme bosanski muslimani uspjeli da upadnu u vlastitu zamku koja je Srbe u prošlom ratu prilično skupo koštala, a to je apsolutno potcjenjivanje stavova i potencijala druge strane i zanemarivanje relativnosti geopolitičkih interesa u regionu. Uporno se busaju da su pobjednici u ratu u BiH, a u dejtonu priznaše RS pa sada nisu u stanju da se pomire s tim. Osim toga strateški drže daleko manju teritoriju u BiH od Srba uporno izbjegavajući novi popis stanovništva. Tako se istinski pobjednici ne ponašaju.

amerika

13.11.2007. 04:25

Drago mi je da je neko pokreno temu Srebrenice i da je neko spomeno srpske zrtve prema pricanjima muslimani nisu cinili masakre a moj je prijatelj sahranjen bez glave.Onoliki civili pobijeni samo po njihovim pricama oni su bili zrtve a sta su sve radili pa bio je red da se jednom resi ta situacija mi ili oni u Srebrenici a za tolike pobijene to je naj veca laz koju sam cula pa kada su pobijeni kako im salju dolare iz Amerike Muslimani samo glupe amere mozete ubediti u vase lazi a ja cu svoju decu uciti da vas mrze jer ste poturice da ste valjali Turci bi vas poveli s njima