Душко БАБИЋ (Београд)


1. "ПРЕЛЕСТ", Филип Грбић ("Вулкан")

2. "У ВАТРИ СЕ БОГ ОДМАРА", Алек Вукадиновић ("Конрас")

3. "ПОРОДИЧНИ МУЗЕЈ", Драган Лакићевић ("Прометеј")

4. "ВЕНАЦ ЗА ОЦА", Весна Капор (СКЗ)

5. "КАКО ВРАБАЦ ПЕВА", Благоје Баковић ("Каирос")


Пратећи трагања главног јунака за смислом и истином, Ф. Грбић даје слику духовног беспућа савременог човека, саблажњеног лажном слободом у обезбоженом свету. А. Вукадиновић се огласио још једном изузетном песничком књигом. Основна инспирација креће од његошевски схваћене везе између песника и Бога, преко које се тражи пут до духовних ватри запретаних у постојању и у језику. Поема Д. Лакићевића надовезује се на две претходне песничке књиге. Тако је заокружена његова "породична трилогија", у којој се урања у просторе детињства и младости, одупирући се лирским болом забораву драгих лица и догађаја. У књизи В. Капор смењују се згуснуте, лирски интониране секвенце наше невеселе садашњости, ухваћене у језику ванредне лепоте, са изломљеном, ритмизованом реченицом. Препознавши убогог врапца као симбол колективног бића српског народа, Б. Баковић исписује лирску поему у којој даје духовиту песничку визију српске књижевности и скривених моћи српског језика.

Душко Бабић


Марија ВАСИЋ КАНАЧКИ (Вршац)

1. "ВЕЧИТО САДА", Томислав Маринковић ("Архипелаг")

2. "ЗАБЛУДЕ СВЕТОГ СЕБАСТИЈАНА", Владимир Табашевић ("Лагуна")

3. "МАТЕРИНА", Ана Сеферовић ("Архипелаг")

4. "КАКО УПОКОЈИТИ ИГРУ", Бошко Сувајџић (КОВ)

5. "А БРИСЕЛ СЕ ДА ПРЕХОДАТИ ЛАКО", Ненад Шапоња ("Сајнос")


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - НАГРАДА "МЕША СЕЛИМОВИЋ": Живе везе са прецима

Субјекат књиге Т. Маринковића је песма, њен глас, аутентичан, топао, снисходљив; објекат је тишина - фино ткање прозодијских слојева који се стишавају у најинтимнијим емоцијама. Књига В. Табашевића је заумно и зачудно експериментисање са књижевним дискурсом, у коме је настала мала мануфактурна радионица за рафинерију сећања, рата и зла. Стиховима А. Сеферовић који је од наративног призвука прелазе у чист крик, улазимо у демистификовано, а опет химерично пропутовање кроз искуство жене. Б. Сувајџић је глагољиви сведок који процесуира књижевноисторијске и књижевнотеоријске елементе. Открива фантазмогоричну особину језика у служби поезије, и митску у служби прозе. Кад се увежу елементи вођења дневничког записа, уредничке метрике и путописне променаде, песнички сензибилитет кроз фикцију и стварност, добија се осећај да сте увек тамо где сте потребни својој дужности. Дужност Н. Шапоње јесте да буде мислилац, песник, уредник, културни прегалац.

Марија Васић КаначкиНикола МАРИНКОВИЋ (Београд)

1. "ЦРЊАНСКИ: БИОГРАФИЈА ЈЕДНОГ СЕЋАЊА", Мило Ломпар ("Православна реч")

2. "ВЕНАЦ ЗА ОЦА", Весна Капор (СКЗ)

3. "ПРЕЛЕСТ", Филип Грбић ("Вулкан")

4. "ПОМОР И СТРАХ", Вуле Журић ("Лагуна")

5. "ГАЛАМЏИЈА И ГУГУТКА", Драган Марковић (СКЗ)


Прекорачујући границе међу различитим елементима лика Милоша Црњанског, М. Ломпар открива обрисе фигуре суштинског странца који се крије иза имена класика. На пресеку лирске осећајности, унутрашњег света и хода историје, приче В. Капор обликују једну изоштрену слику стварности. У делу Ф. Грбића је обликована пренаглашена слика стварности. Синтеза човека и света постаје могућа тек када се, да цитирамо приповедачевог алтер-ега, препозна "лепота која је старија и од тебе, и од мене, и од целог овог света". Роман В. Журића, прецизне композиције и књижевног израза, једну регионалну тему уздиже на ниво уметничке чињенице. Приповедајући о иришкој куги с краја 18. века дотиче се судбине читавог једног национа на размеђи векова. Изузетне лирске енергије песме Д. Марковића крећу се између крајности које омогућава језик. Песник убрзавајући слику света долази до саме границе језика, да би и њу прекорачио завршавајући у фрагментима не строфе, не стиха, већ саме речи.

Никола Маринковић


Ана ГВОЗДЕНОВИЋ (Краљево)

1. "ВЕНАЦ ЗА ОЦА", Весна Капор (СКЗ)

2. "ВЕЧИТО САДА", Томислав Маринковић ("Архипелаг")

3. "ЦРЊАНСКИ: БИОГРАФИЈА ЈЕДНОГ СЕЋАЊА", Мило Ломпар ("Православна реч")

4. "ЋЕРКА ШПАНСКОГ БОРЦА", Драган Стојановић (Дом културе Студентски град)

5. "СТРАХ ОД САВРШЕНСТВА", Слободан Јовић (НБ "Стефан Првовенчани", Краљево)Прозу В. Капор карактерише асоцијативна згуснутост лирике и изражена ритмичност исказа, чија је семантичка вредност сва у наговештајима и недоречености. Заокупљена темама времена и сећања, упитана над крхком човековом судбином, поезија Т. Маринковића недвосмислено поручује да су душа и савест - неуништиве. Дело М. Ломпара је књига о историји културе српског народа и смеру његовог културног памћења; о месту које у тој култури заузимају два песника (Црњански и Андрић), али и о садашњем тренутку, и о потреби мењања институционализоване јавне свести. Стихови С. Јовића још једном потврђују да су у свету хаоса и бесмисла једина спасоносна острвца: језик, поезија и ћутање. Новеле Д. Стојановића не пропуштају да укажу на вечност приче и причања у расветљавању негдашњих, а тиме и садашњих, и вероватно будућих догађаја.

Ана Гвозденовић