РОМАН "Унутрашња страна ветра" прослављеног нашег писца Милорада Павића, издавачка кућа "Дерета" објавила је на енглеском језику (The Inner Side of the Wind or The Novel of Hero and Leander), у преводу Кристине Прибићевић Зорић.

Више од четврт века је прошло од како је Павић (1929-2009) објавио овај "двострани" или "двополни" роман, инспирисан митском причом о познатим античким љубавницима и њиховој трагичној љубави, због чега дело и носи поднаслов "Роман о Хери и Леандру". Познат по експериментисању и иновативности у композицији својих дела, писац је и у овом роману успео да усагласи композицију и садржај тако да се они међусобно у исто време откривају и скривају.

Та постмодерна интерпретација античког мита о љубави између Хере и Леандра, јесте роман-клепсидра који представља пример вешто осмишљеног и функционално онеобиченог принципа композиције романа. Митска прича послужила је аутору као полазна основа у стварању романа у коме се две приче, попут двоје љубавника, дозивају кроз време хрлећи једна другој у жељи да се две раздвојене половине некад целовитог бића поново пронађу и споје.