ПОЛАЗЕЋИ од тога да је људима од пера лепа реч изнад свега а да је љубав осећање које нас спаја у животу, Креативна радионица Балкан (КРБ) објавила је два јединствена зборника: савремене љубавне поезије и савремених љубавних прича, у којима је сабрано више од 200 песника и више од стотину прозаиста из региона.

Овај издавач успео је овим двема књигама да први пут од ратног распада СФРЈ обједини ауторе из свих бивших југословенских република и готово свих дијаспора, али и Бугарске и Грчке.

- Љубав није случајно тема нашег првенца, али и другог зборника. У времену историјског лома на Балкану, које још траје, многа су лична и колективна зла и несреће утиснути у душу сваког човека у овом региону. Мање или више, директно или индиректно, разлика није суштинска. Ако су нас, а јесу, у годинама које су свима појели скакавци, спајали острашћеност и мржња - да би нас раздвојили и покидали споне, онда би култура ума и осећајности, без чега нема прогресивног друштвеног миљеа, морали да постану мост, макар и висећи, између нас, па нека је тај мост саткан од речи - каже у име КРБ Драгица Бг. Пушоњић, аутор у оба зборника.

Кроз ове књиге, у поетском и прозном подсећању на благородност љубави, по њеним речима, писци из региона су се удружили у хтењу да Миљковићево "Уби ме прејака реч!" преобразе у "Оснажи ме прејака реч":

Наиме, за све народе Балкана "волети" је и сада прејака реч, тако да ће бити довољно ако ови зборници подстакну читаоце на боље разумевање, јер без њега љубави не може ни да буде.