ТО је добра вест. Ова прва реакција академика Чедомира Попова уследила је по сазнању да је републичка Влада усвојила Предлог закона о пројекту израде прве Националне енциклопедије. То је Капитално дело које ће заједнички остварити САНУ и Матица српска а књигу ће објавити Завод за издавање уджбенике и наставна средства Србије.
Предстоји да Скупштина Србије усвоји тај предлог и да се конституише Уређивачки одбор Српске енциклопедије од 24 члана. Дванаест је именовала САНУ а исто толико представника је понудила и Матица српска. Ко ће руководити пројектом, за сада се поуздано не зна, премда многи у тој улози виде академика Чедомира Попова, који је у претходном периоду радио на том пројекту.
- Тај пројекат је на иницијативу Матице српске покренут још 1991. - каже Попов подсетивши да је, у то време, у преговорима са САНУ усвојен предлог о доношењу Закона о Српској енциклопедији - Тадашња влада са министром, др Дивном Трајковић израдила је нацрт тог закона пре свега зато, што је српски народ један од ретких у Европи, који нема националну енциклопедију, и то, енциклопедију општег типа.
Иако је постојала добра воља, тај важан задатак је услед политичких прилика (санкција, ратова...), померен за неко будуће време. Започет рад је обустављен, а потом обновљен 1995. године, на иницијативу републичке Владе и тадашњег министра за науку проф. др Душана Каназира, бившег председника САНУ.
- Овог пролећа је поново потекла иницијатива за израду Националне енциклопедије, извађен је из архиве предлог Закона из 1992. године, а израђен је нов који се тек незнатно разликује од претходног - истакао је академик Попов.

ОДБОР
КАО представници Матице српске у Уређивачки одбор Српске енциклопедије именовани су: Миро Вуксановић, Василије Крестић, Војислав Марић, Слободан Милеуснић, Милован Митровић, Ненад Остојић, Часлав Оцић, Предраг Пипер, Душан Попов, Чедомир Попов, Драган Станић и Слободан Ћурчић.
Из САНУ су предложени: Данило Баста, Владан Ђорђевић, Момчило Зечевић, Ђорђе Злоковић, Владимир Кањух, Радош ЛЈушић, Драгослав Маринковић, Александар Маринчић, Нада Милошевић Ђорђевић, Новица Петковић и Обрад Станојевић.