РАДОВИМА на депонији Винча полако решава се један од највећих еколошких проблема Београда. У току су активности на изградњи санитарне депоније, постројења за пречишћавање отпадних вода, која ће бити пуштена у рад крајем године. Упоредо с тим, одвија се изградња електране за комунални отпад и на депонијски гас. Топлотном енергијом из отпада домаћинства ће моћи да се снабдевају 2023.

Како наводе у фирми "Бео чиста енергија", која је дужна да у складу са уговором са Градом реализује уговор о јавно-приватном партнерству, у октобру 2019. године је почела интензивнија реализација радова.

- Пуштањем у рад постројења нове санитарне депоније створиће се услови за почетак радова на затварању постојеће депоније - каже за "Новости" Владимир Миловановић, директор "Бео чисте енергије". - Комплекс депоније у Винчи биће повезан са Смедеревским путем реконструисаном саобраћајницом. Биће изграђена електроенергетска инфраструктура неопходна за снабдевање комплекса електричном енергијом и пренос струје до трафостанице Београд 20, где ће се предавати ЕПС.

Завршетак изградње електране на комунални отпад и депонијски гас планиран је за три године, док ће се радови на затварању депоније почети одмах по отварању нове санитарне депоније и биће окончани у истом року.

- Произведену топлотну енергију преузимаће ЈКП "Београдске електране" које су већ започеле изградњу мреже даљинског грејања. Она ће повезивати електрану на отпад у Винчи и топлану на Коњарнику - наводи Миловановић.


УГОВОРИ
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ планираних финансијских средстава у износу од 370 милиона евра, "Бео чиста енергија" испунила је једну од обавеза по уговору о јавно-приватном партнерству, која омогућава да се несметано настави изградња свих постројења. Недавно је потписан уговор о зајму, у вредности од 290 милиона евра са Међународном финансијском корпорацијом, Европском банком за обнову и развој и Развојном банком Аустрије.