Медак 3 ће добити излаз на ауто-пут

С. Б. М.

понедељак, 25. 05. 2020. у 06:35

Медак 3 ће добити излаз на ауто-пут

Саобраћајнице у близини "Ласте"

Дирекција за грађевинско земљиште расписала тендер за саобраћајну везу Борска - петља "Ласта"
ДИРЕКЦИЈА за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је јавни тендер у петак 22. маја за израду техничке документације за изградњу саобраћајне везе Борска - петља "Ласта", и то за сектор 6 и за саму петљу. Рок да се доставе понуде је 22. јун, а процењена вредност јавне набавке износи 14,5 милиона динара без ПДВ.

Сектор 6 је деоница која се пружа од изграђеног дела у насељу Медаковић 3, код окретнице јавног превоза, до петље "Ласта" на ауто-путу Београд - Ниш. Простире се у дужини од око 725 метара и предвиђено је да добије две саобраћајне траке за сваки смер вожње, разделни појас и обостране тротоаре. Овде коловоз сада не постоји, а на крају овог потеза понуђач који добије посао требало би да пројектује мост преко Мокролушког потока.

Сектор "Петља" представља прикључак саобраћајне везе Борска - петља "Ласта" на ауто-пут Београд - Ниш. Њиме се предвиђа реконструкција постојеће денивелисане петље "Ласта", односно изградња два кружна тока и ремоделирање постојећих уливно/изливних рампи.

- Прикључење везе за Мали Мокри Луг на кружни ток у оквиру петље потребно је обухватити само у зони њеног прикључка - пише у тендерској документацији. - У тој зони налази се Мокролушко гробље. С обзиром на то да су поједине нелегалне гробнице зашле у регулацију сектора "Петља", потребно је кроз идејни пројекат размотрити могућност ремоделирања рампе, како би се избегле наведене гробнице. Такође у зони погона ГСП-а "Космај" налази се објекат који мањим делом залази у регулацију, те би такође требало размотрити ремоделирање саобраћајних површина, како би се избегло његово рушење.

Израда техничке документације за сектор 6 и сектор "Петља" обухвата идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, пројекте саобраћајнице, конструкције, хидротехничких инсталација, водовода, канализације, електро-инсталација, саобраћајне сигнализације и рушења.

СПАС ЗА ЖИТЕЉЕ НАСЕЉА СТЕПА

ДЕОНИЦА Борска - петља "Ласта", дуга скоро пет километара, налази се у склопу изградње Спољне магистралне тангенте (СМТ). Ова саобраћајница обухвата потез од Борске улице, преко Саве Машковића, поред насеља Степа Степановић и Браће Јерковић до ауто-пута и петље "Ласта". Управо је проширење Саве Машковића значајно за житеље насеља Степа. Планирано је и да се направи прикључак из насеља на ову будућу магистралу, којом се укида Кружни пут. Тако би житељи, по изласку из насеља, возили улицом која би по плану требало да има по две саобраћајне траке. Ипак, због процеса реституције, почетак градња СМТ је неизвестан.

Коментари (2)

Ime i prezime

26.05.2020. 12:32

Vratite mali izlaz sa autoputa pre Dušanovca. Od kako je zatvoren, na izlazu za Dušanovac ssukatastrofalne gužve.