ВОДОСТАЈ Саве и Дунава у априлу и мају обично је висок, међутим, ових дана дуж градских шеталишта ситуација је мало другачија. Како су се реке повукле средином пролећа, на површину је поново испливао стари проблем. Низак водостај за собом је оставио велике количине муља, блата, празних флаша, кеса и различитог отпада који до сада није очишћен. Муљ и блато оковали су и поједина пловила, док су прилази сплавовима и рестораним на Дорћолском кеју окружени травом и шипражјем уместо водом.

Како је ранијих година био проблем да се утврди у чијој надлежности је одржавање приобаља у престоници, градске власти су одлучиле да успоставе сарадњу комуналних предузећа, како би се овај проблем коначно решио.

- Надлежност чишћења приобаља у Београду решена је договором представника ЈВП "Србијаводе", ЈВП "Београдводе", ЈКП "Зеленило Београд" и ЈКП "Градска чистоћа" - објашњавају за "Новости" надлежни у Секретаријату за привреду. - Чишћење приобаља река Саве и Дунава очекује се по укидању ванредног стања у складу са расположивим финансијским и техничким условима.

Надлежни у овом секретаријату објашњавају да је за одржавање водотока првог реда, у које спадају Сава и Дунав, задужено ЈВП "Србијаводе", које је брине и о и заштити од поплава и водних објекта за одводњавање у јавној својини. Ингеренцију над водотоцима другог реда, којих у престоници има око 200, има Град Београд. Такође, јединице локалних самоуправа које се налазе на обалама река задужене су за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозија и бујица. У градској управи истичу и да се очекује усвајање Закона о водама чијим предложеним изменама ће Град моћи да доноси решења о закупу водног земљишта на територији престонице.

Изменама овог закона, свако ко добије дозволу биће у обавези да одржава простор око плутајућег објекта, којих на рекама тренутно има око 2.500.

СТАТИСТИКА ВОДОСТАЈА

ПРЕМА званичним подацима Републичког хидрометеоролшког завода, водостај Саве је тренутно на коти 184, са тенденцијом стагнације и мањег колебања у наредна три дана.

Слична ситуација је и са Дунавом у Земуну који се налази на коти 229, и у наредна четири дана очекује се тенденција мањег пораста.