ЈКП ""Београдски метро и воз" доделило је конзорцијуму четири аустријске фирме посао техничких и саветодавних услуга вредан 739.560 евра са ПДВ.

Тим новцем биће плаћено двогодишње ангажовање 18 експерата из разних области, који ће пратити у раду запослене у овом предузећу кроз цео пројекат развоја метроа, али и контролисати рад француског "Ежиса", који ће радити студије изводљивости и заштите животне средине.

Иако је крајем прошле године био расписан тендер за овај посао, он је обустављен. Како каже директор ЈКП "Београдски метро и воз" Станко Кантар, заинтересоване фирме нису доставиле детаљну документацију о стручњацима, односно о пословима на којима су све радили.

- Због недовољно доказа за референце, обуставили смо поступак. Затим смо, како нам закон омогућава, покренули преговарачки поступак са два конзорцијума и званично одабрали један. Нико од нас није градио метро и не знамо како да контролишемо све наше извођаче. Зато ће посао ових експерата бити да нас прате кроз цео пројекат и да контролишу рад "Ежиса", који ће радити студије изводљивости и заштите животне средине. Подсећам, посао који ради "Ежис" је донација француске владе. Контролисаће и друге подизвођаче које будемо ангажовали, попут "Геопута", који ради геолошки елаборате - појашњава Кантар.

У тимовима аустријских компанија су врхунски стручњаци из области грађевине, геологије, електроенергетике, из области сигнализације и система, експерти за возна средства, машинске системе, безбедносне системе. Уговор је потписан на две године, што значи да ће овај новац покрити ангажовање стручњака за 24 месеца. Уговор предвиђа и колико сваки од њих мора да проведе у Београду, колико морају да имају радних сати. Цена ове услуге после трећег круга преговора јесте 616,300 евра без ПДВ, а са ПДВ 739,560 евра.

- Прва фаза прве линије коштаће нас око 1,8 милијарди евра. Баш зато не смемо да допустимо да имамо грешке и промашаје. А уз помоћ ових људи, и наши запослени ће се едуковати, како би после самостално могли да раде одређене послове и како у будућности не бисмо морали да ангажујемо странце - наводи Кантар и каже да без обзира на ванредно стање његови запослени без престанка раде на развоју шинских система у граду.


ФИРМЕ ИЗ БЕЧА

ПОСАО су добиле четири фирме из Беча, а то су: iC consulenten Ziviltechniker GesmbH, која је носилац посла, затим FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH, PCD ZT GmbH и Architektengruppe. Линија 1, дуга 21 километар, спајаће Железник и Миријево, а линија 2 Железничку станицу Земун и Миријево и биће дуга 19,2 километра.