ЗБОГ ванредног стања, Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије" омогућило је продужетак акције репрограма дуга за све кориснике који своје обавезе нису измиривали на време. Одлуком Градског већа, а на предлог руководства ЈКП "Инфостан", акција је продужена до истека три месеца након укидања ванредног стања.

Како је истакнуто у саопштењу, Јавно комунално предузеће "Инфостан" је на овај начин изашло у сусрет свим заинтересованим корисницима који досада нису стигли да закључе уговор о признању дуговања и отплати на месечне рате по најповољнијим условима, а желели су то да учине.

- Након окончања ванредног стања, корисници ће имати сасвим довољно времена да у периоду од додатна три месеца репрограмирају своја дуговања која су настала у протеклом периоду - наводе из "Инфостана". - Корисницима који закључе репрограм дуга отписује се целокупна камата у случају испуњења уговорних одредаба, при чему могу да одаберу број месечних рата као и жељени модел отплате преосталог дуга. Плаћањем потраживања према градском предузећу у целости, отписује се чак 15 одсто преосталог главног дуга, за плаћање "минуса" на три месечне рате отписује се 12 одсто, за шест рата отписује се десет одсто, док се за 12 рата отписује пет одсто.

Све ове мере донете су да се суграђанима олакша отплата потраживања на месечне рате. Сва питања о репрограму дуговања суграђана могу се упутити на имејл: infostan@infostan.rs, а корисницима су на располагању и бесплатан телефонски број 0800/011-018 за позиве из свих фиксних мрежа сваког радног дана од 7.30 до 14.00 и суботом од 8.00 до 14.00, као и број 011/395-44-20 за позиве из мобилних мрежа.